<
Yhteishankinnat

Sisäisen tarkastuksen palvelut 2020–2025

DPS

Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi

Sisäisen tarkastuksen palvelut 2020–2025

Liity viimeistään

30.11.2026

Sopimuskausi

09.11.2020 - 30.04.2025

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

30.04.2027

Toimintamalli

Sisäinen kilpailutus

Vastuullisuus

Tilaajavastuulain selvitykset tehdään keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia? 

Sisäisen tarkastuksen palveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä eli DPS on tarkoitettu Hanselin uuden asiakaskunnan kuten kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien käyttöön. Valtionhallinnon asiakkaat voivat hyödyntää Sisäisen tarkastuksen palvelut 2019-2025 -DPS:ää. 

Tämän DPS:n kautta voit hankkia sisäisen tarkastuksen palveluita. 

Sopimus mahdollistaa sisäisen tarkastuksen ulkoistamisen joko kokonaan tai osittain, tai lisäresurssien hankkimisen organisaation itse järjestämään tarkastukseen. Sisäisen tarkastuksen kohteena voivat olla kaikki organisaation toiminnot, prosessit ja palvelut.  

Mm. seuraavat tarkastuskohteet/ palvelut: 

  • Riskienhallinta  
  • Hyvä hallintotapa ja Corporate Governance 
  • Asiakkaan sisäisen valvontaympäristön ja kontrollien arviointi sekä tarkastaminen 
  • Prosessien, toimintojen ja toiminnan tarkastukset 
  • Projektien ja -hankkeiden tarkastukset  
  • IT-tarkastukset 
  • Vastuullisuus, yritys- ja ympäristövastuupalvelut (Corporate Social Responsibility) 
  • Konsultatiiviset palvelut (ml. sisäisen tarkastuksen ulkoinen laadunvarmistus; sisäisen tarkastuksen perustaminen tai uudelleen organsiointi)
  • Voit valita yhteistyökumppanin koko sopimuskauden palvelukokonaisuuteen tai yksittäiseen hankekokonaisuuteen.  

Haluatko toimittajaksi?

Haluatko toimittajaksi sisäisen tarkastuksen palveluiden DPS:ään? Käy tutustumassa osallistumispyyntöön.

Lisätietoja 

Saat lisätietoja Hankintojen tuki -yksiköstä: tuki@hansel.fi
Puhelinpäivystys 0294 444 288, arkipäivisin klo 9-15.

'