Skyddsutrustning 2023–2027 DPS

Syftet med detta dynamiska inköpssystem (DPS) är att möjliggöra upphandling av skyddsutrustning samt anknytande tjänster.

Denna DPS är tillgänglig för alla Hansels kunder.

Med skyddsutrustning avses i denna upphandling skyddsutrustning samt anknytande tjänster. Enligt en preliminär plan kommer produktutbudet att omfatta bland annat utrustning för bekämpning av biologiska, kemiska och fysikaliska risker för personer eller risker för hälsan. Upphandlingar är också möjliga för behov som beror på pandemin covid-19 eller något annat hot, till exempel desinfektionsmedel och antigentest för virusdiagnostik. Upphandlingen är en fortsättning på upphandlingen Skyddsutrustning 2020-2022 som upphör 31.12.2022.

Läs mera om det dynamiska inköpssystemet (DPS).

Fördelar med upphandlingen

 • Minskade kostnader för egen konkurrensutsättning.
 • Avtalsleverantörernas lämplighet kontrolleras.
 • Hansels experter ger stöd under avtalsperioden (till exempel kundens intressebevakning och leverantörskontroll). Vi övervakar att DPS-avtalsvillkoren tillämpas i praktiken och ansvarar för dem under hela avtalsperioden.
 • I fråga om vissa produktgrupper fästs det i upphandlingen särskild vid vid människorättsfrågor och arbetsmiljöfrågor i leveranskedjan i länder där det finns störst risk för kränkningar mot de mänskliga rättigheterna. En betydande del av skyddsutrustningen tillverkas i riskländer i Asien. I villkoren för DPS och i avtalen ingår Code of Conduct-krav som förpliktigar leverantörerna.

Vad kan man upphandla?

Objektet i upphandlingen preciseras efter respons och kommentarer i en kundarbetsgrupp som grundas efter sommaren. Enligt den nuvarande preliminära planen kommer man att inom denna upphandling upphandla skyddsutrustning och anknytande tjänster, såsom:

 • Andningsskydd, till exempel FFP2 och FFP3
 • Ansiktsmasker, ögon- och huvudskydd, skyddshandskar och skyddskläder
 • Handskar för olika användningsändamål
 • Kirurgiska mun-nässkydd, till exempel i skyddsklasserna I, II och IIR
 • Desinficeringsmedel för händer och ytor samt doserare
 • Antigentest för virusdiagnostik
 • Övrig skyddsutrustning

Kunderna kan upphandla tjänster som anknyter till produkterna, till exempel lagringstjänster eller installationstjänster för eventuell utrustning.

Vill du presentera upphandlingen för de andra i din organisation? Här kan du ladda ner en kort presentation av upphandlingen.

Avtalsperiod

Målet är att våra kunder har tillgång till avtalet 1.1.2023. Tidtabellen preciseras under hösten. Kunden kan göra upphandlingar genast i början av avtalsperioden eller först senare under avtalsperioden, till exempel efter att kundens eget upphandsavtal upphört att gälla.

Hur upphandla?

Gå med i avtalet!

Fastän det inte är nödvändigt att gå med i dynamiska inköpssystem (DPS), rekommenderar vi det varmt. Genom att gå med i DPS uppe till höger på sidan får du information om bland annat ändringar i avtalet och om övriga aktuella ärenden. Om det uppstår problem med att gå med i avtalet, kontakta asiakaspalvelu@hansel.fi.

Fördelar med att gå med:

 • Din organisation kan delta i kundarbetsgruppen och ge kommentarer till materialet till exempel angående objektet i DPS och villkoren
 • E-postmeddelanden med aktuella nyheter om avtalet och till exempel eventuella leverantörsändringar.
 • Information om info- och utbildningsmöten.

Tjänsten Pienhankintapalvelu

För småupphandlingar kommer en digital småupphandlingstjänst att grundas i Hansels webbtjänst, och den kan användas om upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet (60 000 €).

Läs mera om Hansels tjänst Pienhankintapalvelu och se instruktionsvideo här.

Samarbete med kunder

Vi förbereder våra upphandlingar i samarbete med våra kunder i kundsamarbetsgrupper, och kontakten med grupperna kan eventuellt fortsätta under avtalsperioden. Vi ordnar också öppna infomöten, där vi presenterar fördelarna med upphandlingen och hur den kan nyttjas.

Kundarbetsgrupp

För konkurrensutsättningen grundas en kundarbetsgrupp, och i den kan delta de kunder som gått med i upphandlingen. I kundarbetsgruppen kan man påverka och ge kommentarer till konkurrensutsättningens innehåll:

 • Ge skriftliga kommentarer till ansökan om att delta och begäran om att delta, innan begäran om att delta publiceras
 • Ge skriftliga kommentarer till avtalet och dess bilagor innan begäran om att delta publiceras
 • Ge skriftliga kommentarer till kundmaterialet under avtalsperioden
 • Testa kundmaterialet kunder avtalsperioden
 • Delta i utvecklingen av avtalet under avtalsperioden

Om du eller din kollega har kunnande som passar i denna grupp samt tid att kommentera materialet och aktivt delta i diskussionen, kontakta kategorichefen, vars kontaktinformation finns uppe till höger på denna sida.

Överenskommet i upphandlingen 

Många detaljer är redan klara i våra upphandlingar. Vi säkerställer bland annat våra avtalsleverantörers tillförlitlighet och leveransförmåga. De villkor som vi ställt gör det möjligt att smidigt nyttja upphandlingen under avtalsperioden och är ett stabilt stödben för kundens eget upphandlingsavtal. Målet är en högklassig upphandling av varor och tjänster för kundens behov.

Frågor?

Om du har funderingar, kommentarer, frågor eller önskemål gällande upphandling av skyddsutrustning, tveka inte att kontakta kategorichef Kirsi Kujanpää, kirsi.kujanpaa@hansel.fi.

Bli leverantör?

Vi godkänner alla leverantörer som uppfyller kraven. Läs mera om DPS som upphandlingsförfarande och se instruktioner i viedeon! 

Fördelar för leverantören

Det är enkelt att göra en digital, formbunden konkurrensutsättning jämfört med en öppen konkurrensutsättning. Du kan komma med som leverantör när som helst under DPS giltighetstid

Läs mera om förhandsannonser i Hilma.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 31.12.2027

Avtalsperiod
09.01.2023 - 31.12.2027
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.05.2028
Verksamhetsmodell
Intern upphandling

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om konkurrensutsättning

Minna Eisanen

Konkurrensutsättningskonsult

kilpailutus@hansel.fi

Ytterligare information om innehållet i upphandlingen

Kirsi Kujanpää

Kategorichef

kirsi.kujanpaa@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga