Hyrning av personal inom vårdsektorn 2021–2025 DPS

Vi strävar efter att säkerställa god tillgång

Vår gemensamma upphandling erbjuder ett enkelt sätt att skaffa inhyrd personal inom social- och hälsovårdsbranschen. Du kan själv ställa krav på yrkesutbildade personer och deras yrkestitlar.

Valet av leverantör görs separat för varje ”uppdrag/beställning”, till exempel med hjälp av Hansels Assistent för miniupphandlingar. Assistenten för miniupphandlingar möjliggör enkel minikonkurrensutsättning.

Modellen för gemensam upphandling är byggd så att den maximerar tillgången till yrkesutbildade personer och omfattar inte bara nationella aktörer utan även små lokala företag.

Vi kontrollerar också leverantörernas bakgrund innan DPS-kontrakt undertecknas.

Fördelar med gemensam upphandling

 • Minskar kostnaderna för egen konkurrensutsättning
 • Konkurrenskraftiga priser
 • Kontraktsleverantörernas lämplighet har kontrollerats
 • Bra kontraktsvillkor

Hansels avtal erbjuder goda kontraktsvillkor som garanterar kundens intressen och som beaktar branschens särdrag.

Hela den gemensamma upphandlingen har byggts upp så att den möjliggör bästa möjliga tillgång till yrkesutbildade personer inom social- och hälsovårdsbranschen.

Det administrativa arbetet har i betydande utsträckning överförts från kunderna till Hansel, bland annat straffregisterutdrag, utredningar enligt lagen om beställarens ansvar, hantering av underleverantörer med mera.

Genom att använda Hansels gemensamma upphandlingar kan du vända dig till Hansel även under kontraktsperioden om det till exempel skulle uppstå problem med den utvalda kontraktsleverantören.

Vad kan jag köpa?

Genom gemensam upphandling är det möjligt att skaffa yrkesutbildade personer inom social- och hälsovårdsbranschen som personaluthyrning:

 • Allmänläkare
 • Specialistläkare
 • Sjukskötare
 • Hälsovårdare
 • Tandläkare
 • Specialtandläkare
 • Munhygienister
 • Tandskötare
 • Fysioterapeuter
 • Primärskötare
 • Närvårdare
 • Talterapeuter
 • Musikterapeuter
 • Psykologer
 • Psykologer inom företagshälsovården
 • Företagshälsovårdsläkare
 • Farmaceuter
 • Provisorer
 • Socialarbetare
 • Psykiatriska sjukskötare
 • Psykoterapeuter

Kunden kan också hyra in andra än ovan nämnda yrkesutbildade personer inom social- och hälsovårdstjänsterna.

Vid personaluthyrning inom social- och hälsovården ska man beakta praxis och anvisningar som styr personalprocesserna inom den offentliga sektorn. Till skillnad från den privata sektorn finns det begränsningar i användningen av arbetskraft som hyrs ut av bemanningsföretag. Inhyrd arbetskraft kan inte användas för uppgifter som kräver utövande av offentlig makt.

Syftet med upphandlingen är dessutom distansmottagningstjänster med hjälp av digitala hjälpmedel. Anskaffningen av digitala distansmottagningar kräver noggrann planering och marknadsdialog. I dessa fall bör du även kontakta Hansel.

Vill du bli leverantör?

Vi godkänner alla leverantörer som uppfyller lämplighetsvillkoren. Läs mer om DPS som upphandlingsförfarande och se mer i videon!

Fördelar

 • Den offentliga sektorn är en värld av möjligheter – skulle en bit av miljardmarknaden intressera dig?
 • E-upphandlingar i bestämt format är enkla jämfört med öppna anbudsförfaranden
 • Förutsägbarhet och färdig kundkrets (ramavtal)

Läs mer om begäran att delta i Hilma.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 31.12.2025

Avtalsperiod
10.11.2021 - 31.12.2025
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
30.09.2026
Verksamhetsmodell
Intern upphandling
Tilaajavastuulaki
Utredningar enligt beställaransvarslagen gjorda

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Jani Mäkinen

Kategorichef

jani.makinen@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga