Hyrning av personal inom vårdsektorn 2021–2025 DPS

Denna upphandling är tillgänglig för alla Hansels kunder. Du kan redan nu ansluta dig till den gemensamma upphandlingen.

Genom den gemensamma upphandlingen har du möjlighet att upphandla inhyrning av bl.a. allmänläkare, specialläkare, sjukskötare, hälsovårdare, tandläkare, specialtandläkare, munhygienister, fysioterapeuter samt primärskötare och närvårdare. Kunden kan hyra in även andra än de ovannämnda professionella inom social- och hälsovårdsbranschen.

Vi strävar efter att säkerställa tillräcklig tillgång

Vi vet att hälsovården ofta är behäftad av personalbrist. I den här gemensamma upphandlingen har vi gjort vårt bästa för att säkerställa tillräcklig tillgång till personal. Nya leverantörer kan komma med i den gemensamma upphandlingen under hela dess giltighetstid. Tillgången till personal är alltså inte knuten till endast en i förväg utvald avtalsleverantör. Vi säkerställer också avtalsleverantörernas lämplighet – du kan alltså lita på att leverantörernas bakgrund har kontrollerats innan de har godkänts med i den gemensamma upphandlingen.


Det är enkelt och snabbt att konkurrensutsätta

Inom den här gemensamma upphandlingen genomför våra kunder sina egna konkurrensutsättningar som vi kallar för minitävlingar. Minitävlingar därför, att det verkligen är lätt att utföra dem. Allra enklast är det att genomföra en minitävling med hjälp av ett elektroniskt verktyg som heter Minitävlingsassistent. Du behöver alltså verkligen inte ha upphandling som huvudsyssla för att lyckas med konkurrensutsättningen!

 

Blev du intresserad?

Svara på vår preliminära enkät (finns endast på finska) som inte binder dig till någonting.

Kategorichefen Jani Mäkinen svarar gärna på alla dina frågor:
 
jani.makinen@hansel.fi 
Tel. 029 444 4238

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 31.12.2025

Avtalsperiod
10.11.2021 - 31.12.2025
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
30.09.2026
Verksamhetsmodell
Intern upphandling
Tilaajavastuulaki
Utredningar enligt beställaransvarslagen gjorda

Ansvarsfullhet

Kaikki yhteishankintamme on vastuullisuusanalysoitu ja merkitty vastuullisuustunnuksin. Tässä yhteishankinnassa on huomioitu:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Ytterligare information om upphandlingen

Jani Mäkinen

Kategorichef

Jani.Makinen@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga