<
Yhteishankinnat

Sote-alan henkilöstövuokraus 2021–2025

DPS

Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi

Sote-alan henkilöstövuokraus 2021–2025

Liity viimeistään

31.12.2025

Sopimuskausi

10.11.2021 - 31.12.2025

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

30.09.2026

Toimintamalli

Sisäinen kilpailutus

Vastuullisuus

Tilaajavastuulain selvitykset tehdään keskitetysti Hanselin toimesta

Pyrimme varmistamaan hyvän saatavuuden

Yhteishankintamme mahdollistaa helpon tavan hankkia sote-alan vuokrahenkilöitä. Pystyt itse määrittelemään ammattihenkilön vaatimukset ja ammattinimikkeet.

Toimittajavalinta tehdään ”keikka/tilaus”kohtaisesti, esimerkiksi Hanselin Minikisa-apurin avulla. Minikisa-apuri mahdollistaa helpon minikilpailutuksen.

Yhteishankinnan malli on rakennettu sellaiseksi, että se maksimoi ammattihenkilöiden saatavuutta, ja mukana on valtakunnallisten toimijoiden lisäksi myös pieniä paikallisia yrityksiä.

Tarkistamme myös toimittajien taustat ennen DPS-sopimuksen allekirjoittamista.

Mitä voin hankkia?

Yhteishankinnalla on mahdollista hankkia sote-alan ammattihenkilöitä henkilöstövuokrauksena:

 • Yleislääkäreitä
 • Erikoislääkäreitä
 • Sairaanhoitajia
 • Terveydenhoitajia
 • Hammaslääkäreitä
 • Erikoishammaslääkäreitä
 • Suuhygienistejä
 • Hammashoitajia
 • Fysioterapeutteja
 • Perushoitajia
 • Lähihoitajia
 • Puheterapeutteja
 • Musiikkiterapeutteja
 • Psykologeja
 • Työterveyspsykologeja
 • Työterveyslääkäreitä
 • Farmaseutteja
 • Proviisoreja
 • Sosiaalityöntekijöitä
 • Psykiatrisia sairaanhoitajia
 • Psykoterapeutteja

Asiakas voi vuokrata myös muita kuin edellä mainittuja sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattihenkilöitä.

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstövuokrauksessa on huomioitava julkisen sektorin henkilöstöprosesseja ohjaavat käytännöt ja ohjeistukset. Yksityisestä sektorista poiketen vuokratyövoiman käytölle on rajoitteita. Vuokratyövoimaa ei voida käyttää julkisen vallan käyttöä edellyttävissä tehtävissä.

Hankinnan kohteena on lisäksi etävastaanottopalvelut digitaalisia välineitä hyödyntäen. Digitaalisten etävastaanottojen hankkiminen vaatii huolellista ennakkosuunnittelua ja markkinavuoropuhelun käymistä. Ole näissä tapauksissa myös Hanseliin yhteydessä.

Yhteishankinnan edut

 • Vähennät omasta kilpailutuksesta aiheutuvia kustannuksia
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Sopimustoimittajien soveltuvuus tarkistettu
 • Hyvät sopimusehdot

Hanselin sopimus tarjoaa hyvät, asiakkaan etua varmistavat sopimusehdot, joissa on huomioituna toimialan erityispiirteitä.

Koko yhteishankinta on rakennettu siten, että se mahdollistaa parhaan mahdollisen saatavuuden sote-alan ammattihenkilöistä.

Hallinnollista työtä on merkittävässä määrin siirretty asiakkailta Hanselin hoidettavaksi, mm. rikosrekisteriotteet, tilaajavastuulain mukaiset selvitykset, alihankkijoiden käsittely yms.

Käyttämällä Hanselin yhteishankintaa voit kääntyä Hanselin puoleen myös sopimuskauden aikana, jos esim. valitun sopimustoimittajan kanssa tulisi ongelmia.

Liittyminen kannattaa

Vaikka dynaamisiin hankintajärjestelmiin (DPS) ei ole välttämätöntä liittyä, suosittelemme sitä kuitenkin lämpimästi. Liittymällä DPS:ään sivun oikeasta ylälaidasta saat tietoa esimerkiksi sopimusta koskevista muutoksista ja muista ajankohtaisista asioista. Jos et pääse tekemään liittymistä, otathan yhteyttä asiakaspalvelu@hansel.fi.

Haluatko toimittajaksi?

Hyväksymme mukaan kaikki soveltuvuusehdot täyttävät toimittajat. Lue lisää DPS:stä hankintamenettelynä ja kurkkaa lisätietoja videolta!

Edut

 • Julkinen sektori on mahdollisuuksien maailma – kiinnostaisiko siivu miljardien markkinasta?
 • Sähköiset, määrämuotoiset kilpailutukset ovat helppoja avoimiin kilpailutuksiin verrattuna
 • Ennakoitavuus ja valmis asiakaskunta (puitejärjestelyt)

Tutustu tarkemmin osallistumispyyntöön Hilmassa.

'