<
Yhteishankinnat

Terveydenhuollon henkilöstövuokraus 2021–2025

DPS

Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi

Terveydenhuollon henkilöstövuokraus 2021–2025

Liity viimeistään

Sopimuskausi

01.11.2021 - 31.10.2025

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

31.10.2026

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 1397/2016

Vastuullisuus

Tilaajavastuulain selvitykset tehdään keskitetysti Hanselin toimesta

Tämä yhteishankinta tulee olemaan kaikkien Hanselin asiakkaiden käytettävissä. Liittyminen yhteishankintaan tulee mahdolliseksi vuoden 2021 alusta alkaen.

Yhteishankinnan kohteena on mm. yleislääkäreiden, hoitajien, hammaslääkärien, suuhygienistien ja erikoislääkäreiden henkilöstövuokraus.

Tavoitteena on rakentaa toimintamalli, jolla asiakas saa kustannustehokkaan ratkaisun terveydenhuollon henkilöstövuokraustarpeisiinsa. Toimintamallissa kiinnitetään huomioita myös vuokrahenkilöstön saatavuuden parantamiseen.

'