Sakkunnigtjänster inom informationshantering och digital säkerhet 2021–2026 DPS

Denna gemensamma upphandling är tillgänglig för Hansels alla kunder.

Fördelar med upphandlingen

Snabbare och enklare konkurrensutsättning och stöd för upphandlingsperioden:

 • Hansel har säkerställt leverantörernas lämplighet, bl.a. företagets ekonomiska situation och referenserna för tillhandahållandet av motsvarande tjänster.
 • Hansel har kontrollerat leverantörernas straffregisterutdrag för dig.
 • Du har tillgång till färdiga mallar, en elektronisk konkurrensutsättningslösning och instruktioner för olika etapper i minikonkurrensutsättningar.
 • Hansels experter stöder dig i minikonkurrensutsättningen, vi bland annat granskar och kommenterar ditt minikonkurrensutsättningsmaterial 
 • Avtalsvillkoren är förmånliga för kunden och du får vid behov stöd i leverantörshanteringen under kontraktsperioden

Vad kan jag upphandla?

Genom detta dynamiska upphandlingssystem (DPS) kan Hansels kunder köpa experttjänster för informationshantering och digital säkerhet. Tjänsterna omfattar:

Informationshanteringstjänster

Experttjänsten kan till exempel gälla:

 • Skapande, införande och administration av datahanteringsmodeller inklusive genomförande av uppdateringar och bindningsbeskrivningar
 • Bedömning av nuläget i förhållande till kraven
 • Identifiering av utvecklingsåtgärder och t.ex. utveckling av behandlingen av informationsmaterial

Experttjänster för digital säkerhet

Experttjänsten kan till exempel gälla:

 • Ledning och utveckling av digital säkerhet
 • Hantering av risker, kontinuitet och beredskap
 • Simuleringar och övningar
 • Utveckling av informationssäkerheten
 • Skydd och säkerställande av digital infrastruktur
 • Utveckling och stödjande av verksamhet enligt dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning

Lämplighetskrav för avtalsleverantörer

Leverantörerna har uppfyllt följande lämplighetskrav:

 1. Registrering i yrkes- och näringsregistret
 2. Betalning av skatter och pensionsförsäkringspremier
 3. Ekonomisk och finansiell situation
  • Riskklassificering minst 1–3 (4)  
  • Omsättningen är minst 1 miljon euro
  • Ansvarsförsäkring 1 miljon euro
 4. Uppfyllande av referenskraven, referenskrav:
  • Referensuppdragen ska ha omfattat en eller flera tjänster enligt DPS-objektet.
  • I referensuppdrag ska leverantören, en medlem i leverantörens konglomerat eller leverantörens resursenhet ha varit verksam som tjänsteleverantör.
  • Den faktiska faktureringen av de tjänster som ingår i DPS-objektet för referensuppdragen ska vara:
   • Minst 80 000 euro (moms 0 %) per uppdrag för tre referensuppdrag, och
   • Minst 40 000 euro (moms 0 %) per uppdrag för fyra referensuppdrag, och
  • Den faktiska faktureringen av referensuppdragen ska ha skett under de senaste tre åren (beräknat från den tidpunkt då ansökan om deltagande lämnades in).
  • Samma kundorganisation (samma FO-nummer eller motsvarande beteckning) kan vara kund i högst två referensuppdrag.
  • Som referensuppdrag godkänns inte interna uppdrag för ett företag som är leverantör. Kravet gäller också resursenheter som eventuellt genomfört referenserna och medlemmarna i ett konglomerat.

Se begäran om att ansluta sig för de fullständiga lämplighetsvillkoren.

Vill du bli leverantör?

Vi godkänner alla leverantörer som uppfyller lämplighetsvillkoren. Läs mer om DPS som upphandlingsförfarande och se mer i videon!

Mer information om DPS som upphandlingsförfarande hittar du på:

Vad är ett dynamiskt upphandlingssystem (DPS)?

Du kan lämna in en ansökan om deltagande till Sakkunnigtjänster inom informationshantering och digital säkerhet 2021–2026 (DPS) här.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 30.04.2026

Avtalsperiod
01.11.2021 - 30.04.2026
Verksamhetsmodell
Intern upphandling

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensamma upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

 • Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Jussi Känsälä

Kategorichef

jussi.kansala@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga