Sakkunnigtjänster inom informationshantering och digital säkerhet 2021–2026 DPS

Den här gemensamma upphandlingen kan utnyttjas av alla Hansels kunder.

Genom den gemensamma upphandlingen är det möjligt att upphandla sakkunnigtjänster som hänför sig till datahantering och digital säkerhet. Föremålet för den gemensamma upphandlingen innehåller följande tjänster:

 • Tjänster för datahantering
 • Sakkunnigtjänster för digital säkerhet
  • Ledning av digital säkerhet
  • Riskhantering, kontinuitet och beredskap
  • Datasäkerhet
  • Dataskydd

Vill du bli avtalsleverantör?

Hansel godkänner med i systemet alla leverantörer som uppfyller lämplighetskraven. Kika på videon för mer information!

Hansel – Vill du bli avtalsleverantör?

Läs mer om dynamiskt inköpssystem som modell för gemensam upphandling.

Avtalsperiod

Det är vårt mål att fasen för inrättande av DPS ska starta i september 2021 och att minikonkurrensutsättningar ska kunna utföras från och med november 2021.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 30.04.2026

Avtalsperiod
01.11.2021 - 30.04.2026
Verksamhetsmodell
Intern upphandling

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Marjut Sood

Kategorichef

marjut.sood@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga