Tiedonhallinnan ja digiturvallisuuden asiantuntijapalvelut 2021–2026 DPS

Tämä yhteishankinta on kaikkien Hanselin asiakkaiden käytettävissä. Jos olet toimittaja, siirry kohtaan "Haluatko toimittajaksi?".

Yhteishankinnan edut

Nopeampi ja helpompi kilpailuttaminen sekä tukea hankintasopimuskaudelle:

 • Hansel on varmistanut toimittajien soveltuvuuden, mm. yrityksen taloudellisen tilanteen sekä referenssit vastaavien palveluiden toimituksista
 • Hansel on tarkastanut toimittajien rikosrekisteriotteet puolestasi
 • Käytössäsi on valmiit mallipohjat, sähköinen kilpailutusratkaisu ja ohjeistus minikilpailutuksen eri vaiheisiin
 • Hanselin asiantuntijat ovat tukenasi minikilpailutuksessa, mm. katselmoimme ja kommentoimme minikilpailutusmateriaalisi 
 • Sopimusehdot ovat asiakkaalle edulliset ja saat tarvittaessa tukea toimittajahallinnassa sopimuskauden aikana

Mitä voin hankkia?

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kautta Hanselin asiakkaat voivat hankkia tiedonhallinnan ja digitaalisen turvallisuuden asiantuntijapalveluita. Palveluihin kuuluvat:

Tiedonhallintapalvelut

Asiantuntijapalvelu voi koskea esimerkiksi seuraavia:

 • Tiedonhallintamallin luontia, käyttöönottoa ja ylläpitoa ml. päivitysmallin ja sidoskuvausten toteuttamista
 • Nykytilan arviointia vaatimuksiin nähden
 • Kehitystoimenpiteiden tunnistamista ja esim. tietoaineistojen käsittelyn kehittämistä

Digitaalisen turvallisuuden asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelu voi koskea esimerkiksi seuraavia:

 • Digitaalisen turvallisuuden johtamista ja kehittämistä
 • Riskienhallintaa, toiminnan jatkuvuuden ja varautumisen hallintaa
 • Simulointien ja harjoitusten toteuttamista
 • Tietoturvallisuuden kehittämistä
 • Digitaalisen infrastruktuurin suojaamista ja turvaamista
 • Tietosuoja-asetuksen ja muun tietosuojalainsäädännön mukaisen toiminnan kehittämistä ja tukemista

Sopimustoimittajan soveltuvuusvaatimukset 

Sopimustoimittajat ovat täyttäneet seuraavat soveltuvuusvaatimukset:

 1. Kaupparekisteriin merkitseminen
  • Toimittaja on merkitty kaupparekisteriin
 2. Rahoituksellinen ja taloudellinen tilanne
  • Suomen Asiakastieto Oy:n Riskimittarin Riskiluokitus 1–3 (Jos toimittajan riskiluokka on 4, hyväksyminen edellyttää, että toimittaja kykenee esittämään luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt vakavaraisuuden, taloudellisen kantokyvyn sekä maksukyvyn parantamiseksi). 
  • Liikevaihto vähintään 1 000 000 euroa
  • Vastuuvakuutus, joka kattaa toimittajan dynaamisen hankintajärjestelmän perusteella tuottamat palvelut, kattaa sopimukseen perustuvia taloudellisia vahinkoja ja on vakuutusmäärältään vähintään 1 000 000 euroa.
 3. Tekninen ja ammatillinen pätevyys 
  • Referenssivaatimus

Toimittajalla on kokemusta yhden tai useamman DPS:n kohteen mukaisen palvelun tuottamisesta. Toimittajalla on yhteensä vähintään seitsemän (7) referenssitoimeksiantoa, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) Referenssitoimeksiantojen tulee olla kohdistunut yhteen tai useampaan DPS:n kohteen mukaiseen palveluun.

b) Referenssitoimeksiannoissa toimittajan, toimittajan ryhmittymän jäsenen tai toimittajan käyttämän voimavarayksikön tulee olla toiminut palvelun tuottajana.

c) Referenssitoimeksiantojen DPS:n kohteen mukaisten asiantuntijapalveluiden toteutuneen laskutuksen tulee olla ollut:

 • Kolmen referenssitoimeksiannon osalta vähintään 80 000 euroa (alv 0 %) toimeksiantoa kohden

ja

 • Neljän referenssitoimeksiannon osalta vähintään 40 000 euroa (alv 0 %) toimeksiantoa kohden.

d) Referenssitoimeksiantojen toteutuneen laskutuksen tulee olla viimeisen kolmen vuoden ajalta (osallistumishakemuksen jättämisen ajankohdasta laskettuna).

e) Sama asiakasorganisaatio (sama Y-tunnus tai vastaava tunniste) voi olla asiakkaana enintään kahdessa referenssitoimeksiannossa.

f) Ilmoitettuna referenssitoimeksiantona ei hyväksytä toimittajana olevan yrityksen sisäisiä toimeksiantoja. Vaatimus koskee myös referenssit mahdollisesti toteuttaneita voimavarayksiköitä ja ryhmittymän jäseniä. 

 1. Laadunvarmistus: 
  • Toimittajan tulee täyttää toiminnalle asetetut, palvelun laatua varmistavat vähimmäisvaatimukset, jotka on esitetty osallistumispyynnön liitteellä "Laadunhallinnan menettelyt".

Toimittajan osallistumishakemuksen käsittelyn yhteydessä on tarkastettu, koskeeko toimittajaa pakollinen tai harkinnanvarainen poissulkemisperuste.

Yksityiskohtaiset soveltuvuusvaatimukset löytyvät osallistumispyynnöltä.

Haluatko toimittajaksi?

Hansel hyväksyy mukaan kaikki soveltuvuusehdot täyttävät toimittajat. Kurkkaa lisätietoja videolta! 

Haluatko sopimustoimittajaksi?

Lisätietoja DPS:stä hankintamenettelynä löytyy:

Mikä on dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS)?

Voit jättää osallistumishakemuksen Tiedonhallinnan ja digiturvallisuuden asiantuntijapalvelut 2021–2026 (DPS):ään täällä.

Näet vain osan sisällöstä, koska et ole kirjautunut. Kirjaudu sisään

Ei vielä tunnuksia? Rekisteröidy

Kirjaudu sisään

Liittyminen

Liity viimeistään 30.04.2026

Sopimuskausi
01.11.2021 - 30.04.2026
Toimintamalli
Sisäinen kilpailutus

Vastuullisuus

Kaikki yhteishankintamme on vastuullisuusanalysoitu ja merkitty vastuullisuustunnuksin. Tässä yhteishankinnassa on huomioitu:

 • Taloudellinen vastuu

Yhteystiedot

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Lisätietoja yhteishankinnasta

Jussi Känsälä

Kategoriapäällikkö

jussi.kansala@hansel.fi

Hankinnan vaihe

 1. Esiselvityksessä
 2. Valmistelussa
 3. Kilpailutuksessa
 4. Käynnissä
 5. Päättynyt, asiakaskohtaiset sopimukset voimassa