<
Yhteishankinnat

Tiedonhallinnan ja digiturvallisuuden asiantuntijapalvelut 2021–2026

DPS

Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi

Tiedonhallinnan ja digiturvallisuuden asiantuntijapalvelut 2021–2026

Liity viimeistään

30.04.2026

Sopimuskausi

01.11.2021 - 30.04.2026

Toimintamalli

Sisäinen kilpailutus

Vastuullisuus

Tämä yhteishankinta on kaikkien Hanselin asiakkaiden käytettävissä.

Mitä voin hankkia?

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kautta Hansel Oy:n asiakkaat voivat hankkia tiedonhallinnan ja digitaalisen turvallisuuden asiantuntijapalveluita. Palveluihin kuuluvat:

Tiedonhallintapalvelut

Asiantuntijapalvelu voi koskea esimerkiksi seuraavia:

  • Tiedonhallintamallin luontia, käyttöönottoa ja ylläpitoa ml. päivitysmallin ja sidoskuvausten toteuttamista
  • Nykytilan arviointia vaatimuksiin nähden
  • Kehitystoimenpiteiden tunnistamista ja esim. tietoaineistojen käsittelyn kehittämistä

Digitaalisen turvallisuuden asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelu voi koskea esimerkiksi seuraavia:

  • Digitaalisen turvallisuuden johtamista ja kehittämistä
  • Riskienhallintaa, toiminnan jatkuvuuden ja varautumisen hallintaa
  • Simulointien ja harjoitusten toteuttamista
  • Tietoturvallisuuden kehittämistä
  • Digitaalisen infrastruktuurin suojaamista ja turvaamista
  • Tietosuoja-asetuksen ja muun tietosuojalainsäädännön mukaisen toiminnan kehittämistä ja tukemista

Haluatko sopimustoimittajaksi?

Hansel hyväksyy mukaan kaikki soveltuvuusehdot täyttävät toimittajat. Kurkkaa lisätietoja videolta! 

Hansel - Haluatko sopimustoimittajaksi?

Voit jättää osallistumishakemuksen Tiedonhallinnan ja digiturvallisuuden asiantuntijapalvelut 2021-2026 (DPS):ään osoitteessa:

Tarjouspalvelu.fi - Helpoin tie hyviin sopimuksiin -

Lue lisää dynaamisesta hankintajärjestelmästä yhteishankintamallina.

'