Nätverksprodukter 2021–2025 DPS

Fördelar med upphandlingen 

Upphandla datakommunikationsutrustning och anknytande tjänster i den omfattning som önskas. Upphandlingen innehåller färdiga avtals- och servicenivåvillkor, som man kan påverka med ett kundspecifikt avtal. Man kan dela in upphandlingen genom att med separata minikonkurrensutsättningar konkurrensutsätta utrustning för LAN, WLAN, WAN. 

En minikonkurrensutsättning är snabbare och enklare att göra än en öppen konkurrensutsättning, eftersom Hansel redan kontrollerat leverantörernas lämplighet (bland annat företagets ekonomiska situation och referenser som gäller leveranser med motsvarande tjänster). Villkoren för det dynamiska inköpssystemet och gränser för höjning av det maximala priset skyddar våra kunder.  

En minikonkurrensutsättning kan man göra med hjälp av färdiga dokumentmallar i det elektroniska konkurrensutsättningssystemet. Mera information om finns i dokumentet Objekt och villkor för DPS på fliken Dokument. Fliken Dokument ser man när man är inloggad som Hansel-kund, och då kan man nyttja bland annat dokumentmallar. Anvisningar för minikonkurrensutsättningen finns på fliken Anvisning för minikonkurrensutsättning.  

Använd gärna pdf-fil här invid när du presenterar upphandlingen för de andra i din organisation.

Icon Tietoliikennelaitteet 2021-2025 - yhteenveto.pdf (157,3 kB)  

Vad kan jag upphandla?

Genom det här dynamiska inköpssystemet kan du upphandla utrustning för telekommunikationsnätverk. Till sortimentet hör utrustning för lokalnät (LAN, WLAN), icke-lokalt datornät (WAN) och datacenternätverk, samt dataskyddsutrustning.

Utöver utrustning för telekommunikationsnätverk kan du också upphandla andra produkter som hänför sig till de ovan nämnda produkterna (till exempel tillbehör, annan utrustning i anslutning till telekommunikationsnätverksutrustning, till exempel reservkraftanordningar och programvaror/användarrättigheter till programvaror) samt tjänster som hänför sig till utrustningen.

Tjänster som hänför sig till utrustningen kan vara:

 • tjänster som stöder ibruktagandet: installeringstjänster, hämtningstjänst för gamla apparater
 • tjänster för underhåll och upprätthållande: uppdatering av programvaror, tekniskt stöd, reservapparattjänst, garanti på ersättningsapparat och garanterad åtgärdstid
 • säker förstörings av sekretessbelagt material
 • sakkunnigtjänster
 • nätövervaknings- och nätadministrationstjänster

Kunden genomför sin upphandling genom egna minitävlingar inom DPS – och får färdiga dokumentmallar samt rejält stöd av Hansel.

Nyttor för kunden

Nyttor som Telekommunikationsutrustning-avtalet medför är bl.a.:

 • Minikonkurrensutsättning är snabbare och enklare än öppen konkurrensutsättning eftersom Hansel har i förväg fastställt leverantörernas lämplighet (bl.a. företagets ekonomiska ställning och referenser om leveranser av motsvarande tjänster)
 • Minitävlingen utförs elektroniskt med hjälp av färdiga dokumentmallar
 • Avtals- och servicenivåvillkor som stöder dina behov och som du har möjlighet att påverka genom att ingå ett kundspecifikt kontrakt
 • Omfattande stöd av Hansels sakkunniga under hela avtalsperioden, bl.a. kundens intressebevakning, leverantörsförvaltning och kommentarer gällande ditt konkurrensutsättningsdokument om du så önskar

Här finns en pdf-presentation som kan vara till hjälp när man presenterar denna upphandling inom egna organisationen.

Icon Tietoliikennelaitteet 2021-2025 - yhteenveto (157,3 kB)

Vill du bli leverantör

Vi godkänner med alla leverantörer som uppfyller lämplighetskraven. Läs mer om DPS som upphandlingsförfarande och kika på videon för ytterligare information!

 

Reklamationer

Kom ihåg att granska den mottagna tjänsten eller produkten. Reklamera upptäckta fel till avtalsleverantören. Så upprätthåller du möjligheten att utnyttja de rättigheter, till exempel avtalsvite eller skadeersättning, som avtalet medför.

Det viktigaste är att i tid informera avtalsleverantören om fel. Om det finns bestämmelser om reklamationstid i avtalet, ska du göra reklamation inom den tidsfrist som avtalet förutsätter.

Du kan skriva en reklamation på Hansels Icon reklamationsblanket (34,1 kB)  eller formfritt. Vi rekommenderar att du använder vår blankett.

Du ska göra en reklamation omedelbart när en mottagen produkt eller tjänst inte motsvarar det som överenskommits om. Fyll in dina kontaktuppgifter i blanketten och redogör felen tydligt.

Välj genom att kryssa för det önskade alternativet om du vill framföra dina krav genast eller senare.

Skicka reklamationsblanketten till avtalsleverantörens kontaktperson och till Hansels kundtjänst asiakaspalvelu@hansel.fi

Ytterligare information hittar du i avtalet och genom att kontakta vår kundtjänst.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 30.05.2025

Avtalsperiod
01.06.2021 - 15.06.2025
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
15.06.2027
Verksamhetsmodell
Intern upphandling

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Socialt ansvar
Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Jouni Välilä

Kategorichef

jouni.valila@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga