<
Yhteishankinnat

Tietoliikennelaitteet 2021–2025

DPS

Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi

Tietoliikennelaitteet 2021–2025

Liity viimeistään

16.05.2025

Sopimuskausi

17.05.2021 - 16.05.2025

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

16.05.2029

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 1397/2016

Vastuullisuus

Tämä yhteishankinta on suunnattu kunnille, kuntayhtymille ja seurakunnille. Valtionhallinnon asiakkaat voivat hyödyntää voimassa olevaa Tietoliikenneverkon laitteet palveluineen 2019-2023 (DPS) -sopimusta.

DPS:ssä ei vaadita ennakkositoutumista, mutta liittyminen on suositeltavaa.

Mitä voin hankkia?

Tällä dynaamisella hankintajärjestelmällä voit hankkia tietoliikenneverkon laitteet. Valikoimaan kuuluvat lähiverkon (LAN ja WLAN), laajaverkon (WAN) ja konesaliverkon laitteet sekä tietoturvalaitteet.

Laitteiden lisäksi voit myös hankkia laitteisiin kiinteästi liittyvät muut tuotteet (kuten esimerkiksi lisätarvikkeet ja ohjelmistot/ohjelmistojen käyttöoikeudet) sekä laitteisiin liittyvät palvelut.

Laitteisiin liittyviä palveluja voivat olla:

  • verkkokauppa
  • käyttöönottoa tukevat palvelut: puskurivarastopalvelu, asennuspalvelut, vanhan laitteen noutopalvelu ja urakointipalvelu
  • huolto- ja ylläpitopalvelut: ohjelmiston päivitys, tekninen tuki, varalaitepalvelu, vaihtolaitetakuu ja korjausaikapalvelu
  • tietoturvallinen tuhoamispalvelu
  • asiantuntijapalvelut
  • verkonvalvonta- ja hallintapalvelut

Asiakas tekee hankinnat DPS:ssä oman minikisan kautta – ja saa siihen Hanselista valmiit mallipohjat ja hyvän tuen. 

Nyt voit kommentoida

Teemme esiselvitystä tietoliikennelaitteiden hankinnasta. Tässä vaiheessa voit kysyä lisätietoja sekä antaa kommentteja ja palautetta sähköpostitse olli.surakka@hansel.fi.

Tietoliikennelaitteet-sopimuksen edut 

Tietoliikennelaitteet-sopimuksen etuja ovat muun muassa:

  • Minikilpailutus on avointa kilpailutusta nopeampi ja helpompi, koska Hansel on jo varmistanut toimittajien soveltuvuuden (mm. yrityksen taloudellinen tilanne ja referenssit vastaavien palveluiden toimituksista).
  • Säästät aikaa ja vaivaa avoimeen kilpailutukseen verrattuna: Minikisa sähköisesti valmiita mallipohjia käyttäen.
  • Tarpeitasi tukevat sopimus-, turvallisuus- ja palvelutasoehdot, joihin on mahdollisuus vaikuttaa asiakaskohtaisella sopimuksella.
  • Hanselin asiantuntijoiden laaja tuki koko sopimuskauden ajaksi, mm. asiakkaan edunvalvonta ja toimittajahallinta ja kilpailutusasiakirjojen kommentointi halutessasi.

Liittyminen kannattaa

Vaikka dynaamisiin hankintajärjestelmiin (DPS) ei ole välttämätöntä liittyä, suosittelemme sitä kuitenkin lämpimästi. Liittymällä DPS:ään sivun oikeasta ylälaidasta saat tietoa esimerkiksi sopimusta koskevista muutoksista ja muista ajankohtaisista asioista

Sopimuskausi

Tavoitteenamme on, että sopimus on asiakkaidemme hyödynnettävissä ennen kesää 2021. Aikataulu tarkentuu talven 2020–2021 aikana.

'