Kontorsmöbler 2021–2025

Delområdena i ramavtalet

Kontorsmöbler som varuupphandling

Kontorsmöbler som tjänsteupphandling

Vad kan jag köpa?

Genom detta dynamiska inköpssystem (DPS) kan Hansel Ab:s kunder skaffa kontorsmöbler samt tjänster i anslutning till dem. 

DPS har två olika kategorier som kunden kan välja att använda för minikonkurrensutsättningen:

Kategori 1 (Möbler som varuupphandling) 

Kunden gör köpet i kategori 1 om Kunden köper produkterna som varuupphandling. I varuupphandlingsmodellen övergår äganderätten till produkterna till Kunden eller till en tredje part som angetts av Kunden.

Kategori 2 (Möbler som tjänsteupphandling) 

Kunden gör köpet i kategori 2 om Kunden köper produkterna som tjänsteupphandling. I tjänsteupphandlingsmodellen betalar Kunden en månatlig serviceavgift för tjänsterna och de produkter som ingår i dem.  I tjänstemodellen behåller Leverantören äganderätten till produkterna. 

Det lönar sig att gå med!

 Man ansluter sig till den gemensamma upphandlingen med knappen ”Delta i denna gemensamma upphandling” på webbtjänstens webbplats.

Vill du bli leverantör?

Hansel godkänner alla leverantörer som uppfyller lämplighetsvillkoren. Se mer i videon! 

Hansel – Vill du bli kontraktsleverantör?

Mer information om DPS som upphandlingsförfarande hittar du på:

Hansel – Vad är ett dynamiskt upphandlingssystem (DPS)?

Anslutning

Anslut dig senast 11.11.2025

Avtalsperiod
12.11.2021 - 11.11.2025
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
11.11.2027
Verksamhetsmodell
Intern upphandling
Tilaajavastuulaki
Utredningar enligt beställaransvarslagen gjorda