Är du en ny kund?

Vi tillhandahåller stöd för offentlig upphandling i form av färdiga avtal som konkurrensutsätts, utvecklingstjänster och konsultering i konkurrensfrågor.  Ansvar och digitalisering är nyckelord i vår verksamhet.

KL-Kuntahankinnat fusionerades med Hansel i början av september och därefter har vår kundkrets redan vuxit med flera kommuner, samkommuner och församlingar.

Hur börjar man använda våra tjänster?

Först ska du registrera dig i vår webbtjänst. Det räcker inte med koderna till KL-Kuntahankinnat, utan du behöver ett nytt användarnamn och lösenord till hansel.fi. Efter registreringen kan du ta del av information om våra samordnade upphandlingar och ansluta dig till de avtal du har valt. Registreringen styr webbplatsen så att du bara kan se de avtal och tjänster som du kan använda.

  1. Klicka på ”Registrering” på sidans övre högra hörn. Fyll i de uppgifter som krävs och ge ett valfritt lösenord. (Obs! Registrera dig inte genom HAKA eller VIRTU).
  2. Registreringen bekräftas genom en länk som skickas per e-post. Kontrollera din skräppostmapp om du inte får ett bekräftelsemeddelande. Efter bekräftelsen kan du logga in dig i vår tjänst och godkänna vår dataskyddspolicy.
  3. Du vet att du är inloggad när ditt namn står i det övre högra hörnet.
  4. Rätt att ansluta sig: Er organisation bestämmer själv vem eller vilka som får delta i samordnade upphandlingar för organisationens räkning. Hansel ställer inte upp noggranna kriterier för detta, och förutsätter inte heller till exempel rätt att underteckna.

Är du kund hos oss?

Vi hoppas att din organisation blir vår nästa kund, men om det inte är klart för dig om er organisation kan använda sig av våra tjänster

kan du fylla i formulär för kundundersökning och skicka det till asiakkuusselvitys@hansel.fi. Vi återkommer så snart som möjligt.

kalle_banneri.jpg

Det lönar sig att göra upphandlingar tillsammans

Samordnade upphandlingar skapar kärnan i våra tjänster. Med hjälp av dem kan du göra upphandlingar utan egen konkurrensutsättning. Fördelar med samordnade upphandlingar är att de är riskfria, sparar på kostnader och har god prisnivå. Vi ser även till att marknaden fungerar, och 42 procent av våra avtalsleverantörer är små och medelstora företag.

Ta del av vårt avtalsutbud som ständigt utvecklas (sidan endas på finska) och anslut dig till de avtal du har behov av. Anslutning till varje ramavtal måste ske innan vi börjar den egentliga konkurrensutsättningen och därför finns det skäl att iaktta tidsfristerna och i tid be om tilläggsinformation om något är oklart.

Stöd till dina konkurrensutsättningar

Du får stöd från våra experter med att genomföra egna konkurrensutsättningar. Våra erfarna experter är insatta i konkurrensutsättning och avtalsrätt. Med vår hjälp kan du förvissa dig om att upphandlingarna konkurrensutsätts enligt reglerna, med bästa möjliga avtalsvillkor och med hänsyn till pris och kvalitet. Läs mer om våra konkurrensutsättningstjänster.

Drivkraft för utvecklingen av upphandlingar

Upphandlingarna utgör en betydande del av kommunernas utgifter och därför är det viktigt att upphandlingen genomförs på ett ekonomiskt, planenligt och effektivt sätt. Våra utvecklingschefer hjälper till med detta. Tillsammans definierar vi en utvecklingsväg som tar i beaktande behovet av utveckling och resurserna i just din enhet. Läs mer om utvecklingen av upphandlingar.