Inhyrning av personal 2023–2027 Ramavtal

Ramavtalet för inhyrd personal gör det möjligt för kunden att använda inhyrd personal i olika uppgifter. Inhyrd personal kan jobba med assisterande uppgifter eller som sakkunniga eller chefer. Kunden kommer överens med avtalsleverantören bland annat uppgiftsbeskrivningen för inhyrd personal.

Fördelar med en upphandling

  • Det är enkelt att använda bemanningspersonal, kom överens om praktiska detaljer direkt med den valda avtalsleverantören
  • Prissättningen i ramavtalet är förmånlig och transparent
  • Goda avtalsvillkor
  • Särskild uppmärksamhet fästs vid bemanningspersonalens förmåner i arbetsförhållandet (socialt ansvar).

Vad kan man upphandla?

Via ramavtalet kan man upphandla bemanningspersonal för många arbetsuppgifter.

De bemanningsanställdas arbetsuppgifter kan specificeras efter behov tillsammans med avtalsleverantören. Man kan upphandla bemanningspersonal för både utförande arbete och för expert- och/eller chefsuppgifter. Det är möjligt att hyra in en eller flera personer, till exempel ett team med en chef.

Prissättningen i ramavtalet är förmånlig och transparent.

Särskild uppmärksamhet fästs vid de bemanningsanställdas förmåner i arbetsförhållandet.

Exempel på titlar som förekommit på bemanningsanställda: assistent, expert, digitaliserare, projektchef, praktikant, it-expert, it-specificerare, projektchef, utvecklingschef, kock, fastighetsskötare, koordinator, programchef, sömmerska, program director, städare, designer, inspektör, diskare, kontorsarbetare, forskare.

Bemanningsanställda får inte anställas för att utöva offentlig makt.

Vi rekommenderar att gå med i detta avtal om er organisation under de nästa fyra (4) åren ämnar använda bemanningsanställda ens i en liten utsträckning! Om ni inte går med i ramavtalet förväg kan ni inte nyttja avtalet.

 

Avtalsperiod

Målet är att våra kunder kan nyttja detta avtal den 1 mars 2023. Tidtabellen preciseras under hösten.

Hur upphandla?

Till ramavtalet väljs en avtalsleverantör. Under avtalsperioden kan kunden avtala om de bemanningsanställdas arbetsuppgifter, lön och personalförmåner direkt med den valda avtalsleverantören.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.03.2023 - 28.02.2027
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
29.02.2028
Verksamhetsmodell
En leverantör

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om konkurrensutsättning

Jutta Paajamaa

Konkurrensutsättningskonsult

kilpailutus@hansel.fi

Ytterligare information om innehållet i upphandlingen

Jani Mäkinen

Kategorichef

jani.makinen@hansel.fi

Upphandlingens fas

  1. I förhandsutredningsfasen
  2. Under beredning
  3. I konkurrensutsättningsfasen
  4. Pågående
  5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga