Mobilterminalen 2022–2023 (2026) Ramavtal

Fördelar med upphandlingen

 • Minskade kostnader för konkurrensutsättning
 • Priser på de vanligaste produkterna samt på nyhetsprodukter är bundna till marknadspriser
 • Goda avtalsvillkor
 • Stöd av Hansels sakkunniga under avtalsperioden (t.ex. kundens intressebevakning och leverantörskontroll)

Vad kan man upphandla?

Via denna upphandling kan de kunder som anslutit till ramavtalet upphandla mobila terminalenheter, tilläggsutrustning samt anknytande tjänster, bland annat:

 • Mobiltelefoner och pekplattor
 • Tilläggsutrustning och tillbehör: bland annat skyddande skal, hörlurar, högtalare och strömkällor
 • Produktregistrering
 • Buffertlagring
 • Förhandsinstallation
 • Underhåll
 • Återvinning
 • Experttjänster

Obs! Via denna upphandling är det inte möjligt att upphandla bärbara datorer, minibärbara datorer eller hybriddatorer med tangentbordsdocka i hård plast. De är tillgängliga via dessa upphandlingar:

Avtalsperiod

Avtalsperioden är 1.10.2022–30.9.2025.

En kund som anslutit till ramavtalet kan göra upphandlingar som grundas på ramavtalet när avtalsperioden börjar eller först senare under avtalsperioden (till exempel efter att kundens eget upphandlingsavtal upphört att gälla).

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Avtalsperiod
01.10.2022 - 30.09.2025
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
30.09.2030
Verksamhetsmodell
En leverantör

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensamma upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

 • Miljöansvar
 • Socialt ansvar
 • Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information

Tero Lehtisaari

Kategorichef

tero.lehtisaari@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga