Telekommunikationstjänster 2021–2025 DPS

Den här gemensamma upphandlingen är avsedd för kommuner, samkommuner och församlingar. Kunderna inom statsförvaltningen kan utnyttja det giltiga avtalet Telekommunikationstjänster 2019 – 2023 (DPS).

Fördelar med upphandlingen 

Man kan upphandla datakommunikationsutrustning och anknytande tjänster i den omfattning som önskas. Upphandlingen innehåller färdiga avtals- och servicenivåvillkor, och dem kan man påverka med ett kundspecifikt avtal. Det är smidigt att upphandla i tjänsteform, till exempel tjänster som är lämpliga för olika stora verksamhetsställen. Man kan upphandla också datakommunikationsutrustning i tjänsteform, vilket ger tillgång till den nyaste tekniken under hela avtalsperioden. 

En minikonkurrensutsättning är snabbare och enklare att göra än en öppen konkurrensutsättning, eftersom Hansel redan kontrollerat leverantörernas lämplighet (bland annat företagets ekonomiska situation och referenser som gäller leveranser med motsvarande tjänster). Villkoren för det dynamiska inköpssystemet och gränser för höjning av det maximala priset skyddar våra kunder.  

En minikonkurrensutsättning kan man göra med hjälp av färdiga dokumentmallar i det elektroniska konkurrensutsättningssystemet. Mera information finns i dokumentet Objekt och villkor för DPS på fliken Dokument. Fliken Dokument ser man när man är inloggad som Hansel-kund, och då kan man nyttja bland annat dokumentmallar. Anvisningar för minikonkurrensutsättningen finns på fliken Anvisning för minikonkurrensutsättning.  

Använd gärna pdf-fil här invid när du presenterar upphandlingen för de andra i din organisation. 

Icon Tietoliikennepalvelut 2021-2025 (DPS) - yhteenveto.pdf (438,5 kB)

Vad kan jag upphandla?

Genom det här dynamiska inköpssystemet kan du upphandla telekommunikationsförbindelser och telekommunikationstjänster för din organisation i en önskad omfattning.

Du kan upphandla till exempel:

 • Teleförbindelser och telekommunikationsnätverk som förenar olika driftställen
 • Lokalnättjänster
 • Internetuppkopplingar
 • VPN-tjänster
 • Datasäkerhettjänster inom telekommunikation, till exempel brandväggstjänster och skydd mot cyberattacker
 • Tjänster för övervakning och administration av nätverk
 • Experttjänster inom telekommunikation
 • Tilläggstjänster inom telekommunikation     

 

Kunden upphandlar i DPS genom att utföra egna minitävlingar – och får färdiga dokumentmallar samt rejält stöd av Hansel.

Tjänster som stöder talkommunikation samt dataförbindelser för slutanvändare står till buds genom avtalet Teleoperatörtjänster 2020 – 2024.

 

Nyttor för kunden

Telekommunikationstjänster-avtalet medför bl.a. följande förmåner:

 • Minikonkurrensutsättning är ett enklare och snabbare förfarande än öppen konkurrensutsättning eftersom Hansel redan har kontrollerat leverantörernas lämplighet (bl.a. företagets ekonomiska ställning samt referenser beträffande leveranser av motsvarande tjänster)
 • Du sparar tid och besvär jämfört med öppen konkurrensutsättning: minitävling genomförs elektroniskt med hjälp av färdiga dokumentmallar
 • Upphandling som tjänst är flexibelt, och tjänsterna kan justeras för driftställen av olika storlekar
 • Du håller jämna steg med den teknologiska utvecklingen under hela avtalsperioden
 • Riskerna läggs ut på tjänsteproducenten
 • Du kan koncentrera dig på din kärnverksamhet genom att ställa sådana användbarhetskrav på tjänsterna som uppfyller dina behov.
 • Du får omfattande stöd av Hansels sakkunniga under hela avtalsperioden, bl.a. kundens intressebevakning och leverantörförvaltning, samt kommentar till konkurrensutsättningsdokument, om du så önskar

Om du vill presentera den gemensamma upphandlingen i din egen organisation kan du utnyttja den vidstående pdf-filen.

Icon Teleliikennepalvelut (438,5 kB)

Vill du bli leverantör

Vi godkänner med alla leverantörer som uppfyller de ställda lämplighetskraven. Läs mer om DPS som upphandlingsförfarande och kolla på videon för mer information!

Det lönar sig att ansluta sig

Även om det inte är nödvändigt att ansluta sig till dynamiska inköpssystem (DPS) rekommenderar vi ändå varmt att göra så. Genom att ansluta dig till DPS på sidans högra överkant kommer du att få information till exempel om ändringar i avtalet samt om andra aktuella ärenden. Om du inte lyckas ansluta dig, kontakta vänligen vår kundtjänst asiakaspalvelu@hansel.fi.

Avtalsperiod

Upphandlingskontrakten kan vara i kraft högst till och med 1.7.2029.

Minikonkurrensutsättningar inom DPS kan utföras till och med 1.7.2025.

 

Reklamationer

Kom ihåg att granska den mottagna tjänsten eller produkten. Reklamera upptäckta fel till avtalsleverantören. Så upprätthåller du möjligheten att utnyttja de rättigheter, till exempel avtalsvite eller skadeersättning, som avtalet medför.

Det viktigaste är att i tid informera avtalsleverantören om fel. Om det finns bestämmelser om reklamationstid i avtalet, ska du göra reklamation inom den tidsfrist som avtalet förutsätter.

Du kan skriva en reklamation på Hansels Icon reklamationsblanket (34,1 kB)  eller formfritt. Vi rekommenderar att du använder vår blankett.

Du ska göra en reklamation omedelbart när en mottagen produkt eller tjänst inte motsvarar det som överenskommits om. Fyll in dina kontaktuppgifter i blanketten och redogör felen tydligt.

Välj genom att kryssa för det önskade alternativet om du vill framföra dina krav genast eller senare.

Skicka reklamationsblanketten till avtalsleverantörens kontaktperson och till Hansels kundtjänst asiakaspalvelu@hansel.fi

Ytterligare information hittar du i avtalet och genom att kontakta vår kundtjänst.

Du ser bara en del av innehållet, eftersom du inte är inloggad. Logga in

Har du ännu inte användarnamn? Registrera dig

Logga in

Anslutning

Anslut dig senast 01.07.2025

Avtalsperiod
02.07.2021 - 01.07.2025
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
01.07.2029
Verksamhetsmodell
Intern upphandling

Ansvarsfullhet

Alla våra gemensama upphandlingar går igenom ansvarsfullhetsanalys. Den här upphandlingen har beviljats följande signum:

Ekonomiskt ansvar

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Jouni Välilä

Kategorichef

jouni.valila@hansel.fi

Upphandlingens fas

 1. I förhandsutredningsfasen
 2. Under beredning
 3. I konkurrensutsättningsfasen
 4. Pågående
 5. Avslutat, kundspecifika kontrakt giltiga