<
Yhteishankinnat

Tietoliikennepalvelut 2021–2025

DPS

Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi

Tietoliikennepalvelut 2021–2025

Liity viimeistään

31.05.2025

Sopimuskausi

15.06.2021 - 15.06.2025

Vastuullisuus

Tämä yhteishankinta on suunnattu kunnille, kuntayhtymille ja seurakunnille. Valtionhallinnon asiakkaat voivat hyödyntää voimassa olevaa Tietoliikennepalvelut 2019–2023 (DPS) -sopimusta.

DPS:ssä ei vaadita ennakkositoutumista, mutta liittyminen on suositeltavaa.

Mitä voin hankkia?

Tällä dynaamisella hankintajärjestelmällä voit hankkia organisaation tietoliikenneyhteydet ja tietoliikenteen palvelut haluamassasi laajuudessa.

Voit hankkia esimerkiksi:

 • Toimipisteet yhdistävät tietoliikenneyhteydet
 • Lähiverkkopalvelut
 • Yhteydet internetiin
 • VPN-palvelut
 • Tietoliikenteen tietoturvapalvelut, kuten palomuuripalvelut ja hyökkäyksenestopalvelut
 • Verkon valvonta- ja hallintapalvelut
 • Tietoliikenteen asiantuntijapalvelut.

Asiakas tekee hankinnat DPS:ssä oman minikisan kautta – ja saa siihen Hanselista valmiit mallipohjat ja hyvän tuen. 

Puheviestintää tukevat palvelut ja loppukäyttäjän datayhteydet ovat saatavilla Teleoperaattoripalvelut 2020–2024 -sopimuksella.

Nyt voit kommentoida

Teemme esiselvitystä tietoliikennepalveluiden hankinnasta. Tässä vaiheessa voit kysyä lisätietoja sekä antaa kommentteja ja palautetta sähköpostitse olli.surakka@hansel.fi.

Hyödyt asiakkaalle

Tietoliikennepalvelut-sopimuksen etuja ovat muun muassa:

 • Minikilpailutus on avointa kilpailutusta nopeampi ja helpompi, koska Hansel on jo varmistanut toimittajien soveltuvuuden (mm. yrityksen taloudellinen tilanne ja referenssit vastaavien palveluiden toimituksista)
 • Säästät aikaa ja vaivaa avoimeen kilpailutukseen verrattuna: Minikisa sähköisesti valmiita mallipohjia käyttäen
 • Palveluna hankkiminen on joustavaa ja saat palvelut eri kokoisille toimipisteille.
 • Pysyt teknologisen kehityksen mukana koko sopimuskauden ajan.
 • Riskien ulkoistus palveluntuottajalle.
 • Voit keskittyä oman ydinosaamiseesi asettamalla palveluille omat tarpeet täyttävät käytettävyysvaatimukset.
 • Hanselin asiantuntijoiden laaja tuki koko sopimuskauden ajaksi, mm. asiakkaan edunvalvonta ja toimittajahallinta ja kilpailutusasiakirjojen kommentointi halutessasi

Voit hyödyntää oheista pdf-tiedostoa yhteishankinnan esittelyssä omassa organisaatiossasi.

Icon Tietoliikennepalvelut 2021-2025 - yhteenveto (438,5 KB)

Liittyminen kannattaa

Vaikka dynaamisiin hankintajärjestelmiin (DPS) ei ole välttämätöntä liittyä, suosittelemme sitä kuitenkin lämpimästi. Liittymällä DPS:ään sivun oikeasta ylälaidasta saat tietoa esimerkiksi sopimusta koskevista muutoksista ja muista ajankohtaisista asioista

Sopimuskausi

Tavoitteenamme on, että sopimus on asiakkaidemme hyödynnettävissä ennen kesää 2021. Aikataulu tarkentuu talven 2020–2021 aikana.

'