<
Yhteishankinnat

Tietoliikennepalvelut 2021–2025

DPS

Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi

Tietoliikennepalvelut 2021–2025

Liity viimeistään

31.05.2025

Sopimuskausi

01.06.2021 - 31.05.2025

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 1397/2016

Vastuullisuus

Tämä yhteishankinta on suunnattu kunnille, kuntayhtymille ja seurakunnille. Valtionhallinnon asiakkaat voivat hyödyntää voimassa olevaa Tietoliikennepalvelut 2019–2023 (DPS) -sopimusta.

DPS:ssä ei vaadita ennakkositoutumista, mutta liittyminen on suositeltavaa.

Mitä voin hankkia?

Tällä dynaamisella hankintajärjestelmällä voit hankkia organisaation tietoliikenneyhteydet ja tietoliikenteen palvelut haluamassasi laajuudessa.

Voit hankkia esimerkiksi:

 • Toimipisteet yhdistävät tietoliikenneyhteydet
 • Lähiverkkopalvelut
 • Yhteydet internetiin
 • VPN-palvelut
 • Tietoliikenteen tietoturvapalvelut, kuten palomuuripalvelut ja hyökkäyksenestopalvelut
 • Verkon valvonta- ja hallintapalvelut
 • Tietoliikenteen asiantuntijapalvelut.

Asiakas tekee hankinnat DPS:ssä oman minikisan kautta – ja saa siihen Hanselista valmiit mallipohjat ja hyvän tuen. 

Puheviestintää tukevat palvelut ja loppukäyttäjän datayhteydet ovat saatavilla Teleoperaattoripalvelut 2020–2024 -sopimuksella.

Nyt voit kommentoida

Teemme esiselvitystä tietoliikennepalveluiden hankinnasta. Tässä vaiheessa voit kysyä lisätietoja sekä antaa kommentteja ja palautetta sähköpostitse olli.surakka@hansel.fi.

Hyödyt asiakkaalle

Tietoliikennepalvelut-sopimuksen etuja ovat muun muassa:

 • Minikilpailutus on avointa kilpailutusta nopeampi ja helpompi, koska Hansel on jo varmistanut toimittajien soveltuvuuden (mm. yrityksen taloudellinen tilanne ja referenssit vastaavien palveluiden toimituksista)
 • Säästät aikaa ja vaivaa avoimeen kilpailutukseen verrattuna: Minikisa sähköisesti valmiita mallipohjia käyttäen
 • Palveluna hankkiminen on joustavaa ja saat palvelut eri kokoisille toimipisteille.
 • Pysyt teknologisen kehityksen mukana koko sopimuskauden ajan.
 • Riskien ulkoistus palveluntuottajalle.
 • Voit keskittyä oman ydinosaamiseesi asettamalla palveluille omat tarpeet täyttävät käytettävyysvaatimukset.
 • Hanselin asiantuntijoiden laaja tuki koko sopimuskauden ajaksi, mm. asiakkaan edunvalvonta ja toimittajahallinta ja kilpailutusasiakirjojen kommentointi halutessasi

Liittyminen kannattaa

Vaikka dynaamisiin hankintajärjestelmiin (DPS) ei ole välttämätöntä liittyä, suosittelemme sitä kuitenkin lämpimästi. Liittymällä DPS:ään sivun oikeasta ylälaidasta saat tietoa esimerkiksi sopimusta koskevista muutoksista ja muista ajankohtaisista asioista

Sopimuskausi

Tavoitteenamme on, että sopimus on asiakkaidemme hyödynnettävissä ennen kesää 2021. Aikataulu tarkentuu talven 2020–2021 aikana.

'