<
Yhteishankinnat

Teleoperaattoripalvelut 2020–2024

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Teleoperaattoripalvelut 2020–2024

Sopimuskausi

01.06.2020 - 31.05.2024

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

31.05.2026

Toimintamalli

Yksi toimittaja

Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Tätä puitejärjestelyä voivat hyödyntää kunnat, kuntayhtymät, pelastuslaitokset, seurakunnat sekä sellaiset kuntayhtiöt, jotka ovat julkisia hankintayksiköitä.

Mitä voin hankkia?

Tällä sopimuksella saat puheviestintään liittyvät ratkaisut ja palvelut. 

'