Skrivare och dess kringutrustning med tillbehör 2021-2025 DPS

Delområdena i ramavtalet

Klass 1 Skrivare och tillbehör

Klass 2 Kompletta leveranser

Den gemensamma upphandlingen Skrivare och dess kringutrustning med tillbehör genomförs som ett dynamiskt inköpssystem (DPS). Du kan på ett mångsidigt och flexibelt sätt skaffa olika enheter för utskrift och elektronisk hantering av dokument inklusive tillbehör på ett sätt som passar just ditt behov.

Det dynamiska inköpssystemet omfattar utrustning som används för utskrift och elektronisk hantering av dokument och material, kringutrustning i anslutning till de ovanstående, färgämnen, tillbehör och reservdelar, leverans av produkter till kunder samt tjänster i anslutning till de produkter som skaffats genom avtalet.

Vad kan jag köpa?

Typiska produkter att köpa är t.ex.:

 • Skrivare
 • Multifunktionsskrivare
 • Storbildsskrivare
 • Klistermärkesskrivare
 • Värmeskrivare
 • Kortskrivare
 • Etikettskrivare
 • Mobila skrivare och fordonsskrivare
 • Tempest-skyddade skrivare
 • Utrustning planerad för hälso- och sjukvårdens användning och/eller andra specialskrivare som lämpar sig för en speciell användarmiljö
 • Skrivare som monteras på fordon
 • Skannrar och streckkodsskannrar
 • 3D-skrivare
 • Fax
 • Färgämnen och andra tillbehör som hör till apparaterna
 • Tillbehör och reservdelar till utskriftsutrustningen
 • Nätverksadaptrar för skrivare och nätverksskrivare med en funktion.

Vanliga kopieringspapper omfattas inte.

Välj lämplig kategori för din upphandling

Det dynamiska inköpssystemet för utskrifts- och kringutrustning med tillbehör är indelat i två kategorier. Kunden väljer en lämplig kategori för sin upphandling och riktar en anbudsförfrågan för DPS-intern konkurrensutsättning till leverantörerna i den kategorin.

Kategori 1: Skrivare och tillbehör

I kategori 1 är föremålet för upphandlingen utrustning och tillbehör som lämpar sig för ett visst användningsobjekt, användningsändamål eller en viss verksamhetsmiljö samt anskaffning av apparater av samma märke. Föremålet för upphandlingen är dessutom materialanskaffningar som gäller en viss tillverkares utrustning. Föremålet för upphandlingen är också specialskrivare och utrustning som kräver kundanpassning.

Kategori 2: Totalleveranser

Föremålet för upphandling i kategori 2 är totalleveranser och/eller flermärkeslösningar som omfattar flera apparattyper. Totalleveransen kan omfatta flera typer av utrustning och tillbehör i kategori 1. En leverantör i kategori 2 har en nätbutik via vilken kunden att beställa produkter och utrustning som ingått i konkurrensutsättningen. Observera att samma leverantör kan vara med i ena eller båda kategorierna.

Fördelar med gemensam upphandling

 • Säkerställer att din organisations upphandlingar är lagliga
 • Kontraktsleverantörernas lämplighet har kontrollerats
 • Bra kontraktsvillkor
 • Stöd från Hansels experter under kontraktsperioden (till exempel kundens intressebevakning och leverantörshantering)
 • DPS-villkoren gör det möjligt att genomföra upphandlingen på ett mångsidigt och flexibelt sätt.

Vill du bli leverantör?

Vi godkänner alla leverantörer som uppfyller lämplighetsvillkoren.

Läs mer om DPS som upphandlingsförfarande och se mer i videon!

Fördelar för leverantören

 • E-upphandlingar i bestämt format är enkla jämfört med öppna anbudsförfaranden
 • Kom med och erbjud dina tjänster under DPS:ns hela löptid

Läs mer om begäran att delta i Hilma!

Reklamationer

Kom ihåg att granska den mottagna tjänsten eller produkten. Reklamera upptäckta fel till avtalsleverantören. Så upprätthåller du möjligheten att utnyttja de rättigheter, till exempel avtalsvite eller skadeersättning, som avtalet medför.

Det viktigaste är att i tid informera avtalsleverantören om fel. Om det finns bestämmelser om reklamationstid i avtalet, ska du göra reklamation inom den tidsfrist som avtalet förutsätter.

Du kan skriva en reklamation på Hansels Icon reklamationsblanket (34,1 kB)  eller formfritt. Vi rekommenderar att du använder vår blankett.

Du ska göra en reklamation omedelbart när en mottagen produkt eller tjänst inte motsvarar det som överenskommits om. Fyll in dina kontaktuppgifter i blanketten och redogör felen tydligt.

Välj genom att kryssa för det önskade alternativet om du vill framföra dina krav genast eller senare.

Skicka reklamationsblanketten till avtalsleverantörens kontaktperson och till Hansels kundtjänst asiakaspalvelu@hansel.fi

Ytterligare information hittar du i avtalet och genom att kontakta vår kundtjänst.

Anslutning

Anslut dig senast 31.12.2025

Avtalsperiod
10.12.2021 - 31.12.2025
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.12.2029
Verksamhetsmodell
Intern upphandling

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Mikko Jungman

Kategorichef

mikko.jungman@hansel.fi