Tulostus- ja oheislaitteet tarvikkeineen 2021–2025 DPS

Osa-alueet

Luokka 1 Tulostuslaitteet ja tarvikkeet

Luokka 2 Kokonaistoimitukset

Tulostus- ja oheislaitteet tarvikkeineen -yhteishankinta toteutetaan dynaamisena hankintajärjestelmänä (DPS). Voit hankkia monipuolisesti ja joustavasti erilaisia tulostukseen ja sähköiseen asiakirjojen käsittelyyn liittyviä laitteita tarvikkeineen juuri tarpeeseesi sopivalla tavalla.

Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena ovat tulostukseen ja sähköiseen asiakirjojen sekä materiaalien käsittelyyn käytettävät laitteet, edellisiin liittyvät oheislaitteet, väriaineet, tarvikkeet ja varaosat, tuotteiden toimittaminen asiakkaille sekä sopimuksen kautta hankittuihin tuotteisiin liittyvät palvelut.

Mitä voin hankkia?

Tyypillisiä hankittavia tuotteita ovat esimerkiksi:

 • Tulostimet
 • Monitoimilaitteet
 • Suurkuvatulostimet
 • Tarratulostimet
 • Lämpötulostimet
 • Korttitulostimet
 • Etikettitulostimet
 • Mobiilitulostimet ja ajoneuvotulostimet
 • Tempest-suojatut tulostimet
 • Terveydenhuollon käyttöön suunnitellut laitteet ja/tai muut erikoistuneeseen käyttöympäristöön soveltuvat erikoistulostimet
 • Ajoneuvoihin asennettavat tulostimet
 • Skannerit ja viivakoodiskannerit
 • 3D-tulostimet
 • Faksit
 • Väriaineet ja muut laitteisiin liittyvät tarvikkeet
 • Tulostuslaitteiden lisävarusteet ja varaosat
 • Tulostinten verkkosovittimet ja yhden toiminnon tulostuspalvelinlaitteet

Tavanomaiset kopiopaperit eivät ole kohteen piirissä.

Valitse hankintaasi sopiva luokka

Tulostus- ja oheislaitteet tarvikkeineen -dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu kahteen luokkaan. Asiakas valitsee hankintaansa sopivan luokan ja osoittaa DPS:n sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnön kyseisen luokan toimittajille.

Luokka 1: Tulostuslaitteet ja tarvikkeet

Hankinnan kohteena luokassa 1 ovat tiettyyn käyttökohteeseen, käyttötarkoitukseen tai käyttöympäristöön soveltuvat laitteet ja tarvikkeet, sekä keskenään samaa merkkiä olevien laitteiden hankinnat. Lisäksi hankinnan kohteena ovat tarvikehankinnat, jotka kohdistuvat tietyn valmistajan laitteisiin. Hankinnan kohteena ovat myös erikoistulostimet ja laitteet, joihin tarvitaan asiakaskohtaista räätälöintiä.

Luokka 2: Kokonaistoimitukset

Hankinnan kohteena luokassa 2 ovat useista laitetyypeistä koostuvat kokonaistoimitukset ja/tai monimerkkiratkaisut. Kokonaistoimitus voi sisältää useita erityyppisiä luokan 1 laitteita ja tarvikkeita. Luokan 2 toimittajalla on verkkokauppa, jonka kautta asiakas voi tilata kilpailuttamiaan tuotteita ja tarvikkeita. Huomaa, että sama toimittaja voi olla mukana yhdessä tai molemmissa luokissa.

Yhteishankinnan edut

 • Turvaat organisaatiosi hankintojen lainmukaisuuden
 • Sopimustoimittajien soveltuvuus tarkistettu
 • Hyvät sopimusehdot
 • Hanselin asiantuntijoiden tuki sopimuskauden aikana (esim. asiakkaan edunvalvonta ja toimittajahallinta)
 • DPS:n ehdot mahdollistavat hankinnan toteuttamisen monipuolisesti ja joustavasti.

Haluatko toimittajaksi?

Hyväksymme mukaan kaikki soveltuvuusehdot täyttävät toimittajat.

Lue lisää DPS:stä hankintamenettelynä ja kurkkaa lisätietoja videolta!

Edut toimittajalle

 • Sähköiset, määrämuotoiset kilpailutukset ovat helppoja avoimiin kilpailutuksiin verrattuna
 • Voit tulla mukaan tarjoamaan koko DPS:n keston ajan

Tutustu tarkemmin osallistumispyyntöön Hilmassa!

Liittyminen

Liity viimeistään 31.12.2025

Sopimuskausi
10.12.2021 - 31.12.2025
Asiakkaan hankintasopimusten viimeinen voimassaolopäivä
31.12.2029
Toimintamalli
Sisäinen kilpailutus

Yhteystiedot

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Lisätietoja yhteishankinnasta

Mikko Jungman

Kategoriapäällikkö

mikko.jungman@hansel.fi