Luokka 1 Tulostuslaitteet ja tarvikkeet DPS

Tämä yhteishankinta on kaikkien asiakkaidemme käytettävissä. Jos olet toimittaja, siirry kohtaan "Haluatko toimittajaksi?".

Mitä voin hankkia?

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat tulostukseen ja sähköiseen asiakirjojen sekä materiaalien käsittelyyn käytettävät laitteet, edellisiin liittyvät oheislaitteet, väriaineet, tarvikkeet ja varaosat, tuotteiden toimittaminen asiakkaille sekä sopimuksen kautta hankittuihin tuotteisiin liittyvät palvelut.

Tyypillisiä hankittavia tuotteita ovat esimerkiksi:

 • Tulostimet
 • Monitoimilaitteet
 • Suurkuvatulostimet
 • Tarratulostimet
 • Lämpötulostimet
 • Korttitulostimet
 • Etikettitulostimet
 • Mobiilitulostimet ja ajoneuvotulostimet
 • Tempest-suojatut tulostimet
 • Terveydenhuollon käyttöön suunnitellut laitteet ja/tai muut erikoistuneeseen käyttöympäristöön soveltuvat erikoistulostimet
 • Ajoneuvoihin asennettavat tulostimet
 • Skannerit ja viivakoodiskannerit
 • 3D-tulostimet
 • Faksit
 • Väriaineet ja muut laitteisiin liittyvät tarvikkeet
 • Tulostuslaitteiden lisävarusteet ja varaosat
 • Tulostinten verkkosovittimet ja yhden toiminnon tulostuspalvelinlaitteet.

DPS on jaettu kahteen luokkaan. Asiakas valitsee hankintaansa sopivan luokan ja osoittaa DPS:n sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnön kyseisen luokan toimittajille.

Luokka 1: Tulostuslaitteet ja tarvikkeet

Hankinnan kohteena luokassa 1 ovat tiettyyn käyttökohteeseen, käyttötarkoitukseen tai käyttöympäristöön soveltuvat laitteet ja tarvikkeet, sekä keskenään samaa merkkiä olevien laitteiden hankinnat. Lisäksi hankinnan kohteena ovat tarvikehankinnat, jotka kohdistuvat tietyn valmistajan laitteisiin. Hankinnan kohteena ovat myös erikoistulostimet ja laitteet, joihin tarvitaan asiakaskohtaista räätälöintiä. Tavanomaiset kopiopaperit eivät ole kohteen piirissä.

Luokan 1 valitsee esimerkiksi asiakas, joka kilpailuttaa yhden suurkuvatulostimen. Toisena esimerkkinä Luokan 1 valitsisi asiakas, joka kilpailuttaa 34 lämpötulostinta asennettuna ajoneuvojen ohjaamoon, sekä näiden käytössä tarvittavat tarvikkeet.

Sopimustoimittajan soveltuvuusvaatimukset

Sopimustoimittajat ovat täyttäneet seuraavat soveltuvuusvaatimukset:

 1. Rekisteröityminen ammatti- ja elinkeinorekisteriin
 2. Verojen ja eläkevakuutusmaksujen maksaminen
 3. Rahoituksellinen ja taloudellinen tilanne
  • Riskiluokitus vähintään 3
  • Luokassa 1 liikevaihto vähintään 2 miljoonaa euroa
  • Vastuuvakuutus, jonka tulee olla riittävä suhteessa palveluiden tuottamisesta aiheutuviin riskeihin.  
 4. Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys
  • Tarjoajalla on käytettävissään tarjouksessa ilmoitettujen alihankkijoiden voimavarat hankinnan toteuttamisessa.
  • Tarjoajalla on kokemusta hankinnan kohteena olevien tavaroiden toimittamisesta/palvelujen tuottamisesta viimeisen kolmen vuoden aikana.
   • Luokassa 1 kolme referenssiasiakasta, joille kullekin on toimitettu tulostuslaitteita vähintään 20 000 € arvosta (alv 0 %)
  • Tarjoaja tai sen alihankkija noudattaa ympäristönhoitoon liittyviä toimenpiteitä, jotka kattavat hankinnan kohteena olevat palvelut. Sopimusehdot edellyttävät toimittajien pyrkivän parantamaan tuotteidensa energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä, sekä seuraavan ja valvovan mm sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen liittyviä asioita tuotantoketjussa.

Yksityiskohtaiset soveltuvuusvaatimukset löytyvät osallistumispyynnöltä.

Haluatko toimittajaksi? 

Hyväksymme mukaan kaikki soveltuvuusehdot täyttävät toimittajat. Lue lisää DPS:stä hankintamenettelynä ja kurkkaa lisätietoja videolta!

Voit jättää osallistumishakemuksen Tulostus- ja oheislaitteet tarvikkeineen 2021–2025 (DPS):ään täällä.

Näet vain osan sisällöstä, koska et ole kirjautunut. Kirjaudu sisään

Ei vielä tunnuksia? Rekisteröidy

Kirjaudu sisään

Liittyminen

Liity viimeistään

Sopimuskausi
10.12.2021 - 31.12.2025
Asiakkaan hankintasopimusten viimeinen voimassaolopäivä
31.12.2029
Toimintamalli
Sisäinen kilpailutus

Vastuullisuus

Kaikki yhteishankintamme on vastuullisuusanalysoitu ja merkitty vastuullisuustunnuksin. Tässä yhteishankinnassa on huomioitu:

Ympäristövastuu
Sosiaalinen vastuu
Taloudellinen vastuu

Yhteystiedot

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Lisätietoja yhteishankinnasta

Mikko Jungman

Kategoriapäällikkö

mikko.jungman@hansel.fi

Hankinnan vaihe

 1. Esiselvityksessä
 2. Valmistelussa
 3. Kilpailutuksessa
 4. Käynnissä
 5. Päättynyt, asiakaskohtaiset sopimukset voimassa