Luokka 2 Kokonaistoimitukset DPS

Tämä yhteishankinta on kaikkien asiakkaidemme käytettävissä. Jos olet toimittaja, siirry kohtaan "Haluatko toimittajaksi?".

Mitä voin hankkia?

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat tulostukseen ja sähköiseen asiakirjojen sekä materiaalien käsittelyyn käytettävät laitteet, edellisiin liittyvät oheislaitteet, väriaineet, tarvikkeet ja varaosat, tuotteiden toimittaminen asiakkaille sekä sopimuksen kautta hankittuihin tuotteisiin liittyvät palvelut.

Tyypillisiä hankittavia tuotteita ovat esimerkiksi:

 • Tulostimet
 • Monitoimilaitteet
 • Suurkuvatulostimet
 • Tarratulostimet
 • Lämpötulostimet
 • Korttitulostimet
 • Etikettitulostimet
 • Mobiilitulostimet ja ajoneuvotulostimet
 • Tempest-suojatut tulostimet
 • Terveydenhuollon käyttöön suunnitellut laitteet ja/tai muut erikoistuneeseen käyttöympäristöön soveltuvat erikoistulostimet
 • Ajoneuvoihin asennettavat tulostimet
 • Skannerit ja viivakoodiskannerit
 • 3D-tulostimet
 • Faksit
 • Väriaineet ja muut laitteisiin liittyvät tarvikkeet
 • Tulostuslaitteiden lisävarusteet ja varaosat
 • Tulostinten verkkosovittimet ja yhden toiminnon tulostuspalvelinlaitteet

Tavanomaiset kopiopaperit eivät ole kohteen piirissä.

Dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu kahteen luokkaan. Asiakas valitsee hankintaansa sopivan luokan ja osoittaa DPS:n sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnön kyseisen luokan toimittajille.

Luokka 2: Kokonaistoimitukset

Hankinnan kohteena luokassa 2 ovat useista laitetyypeistä koostuvat kokonaistoimitukset ja/tai monimerkkiratkaisut. Kokonaistoimitus voi sisältää useita erityyppisiä luokan 1 laitteita ja tarvikkeita. Luokan 2 toimittajalla on verkkokauppa, jonka kautta asiakas voi tilata kilpailuttamiaan tuotteita ja tarvikkeita.

Luokan 2 valitsee esimerkiksi asiakas, joka kilpailuttaa sopimuskaudelle toimittajan, jonka verkkokaupasta asiakas tilaa kilpailuttamiaan tuotteita joustavasti sopimuskauden aikana erillisillä tilauksilla. Toisena esimerkkinä luokan 2 valitsisi asiakas, joka kilpailuttaa uusien toimitilojen kaikki erilaiset tulostuslaitteet kertahankintana. Kolmantena esimerkkinä asiakas, joka kilpailuttaa värikasetit käyttämiinsä kolmen eri tuotemerkin laitteisiin.

Huomaa, että sama toimittaja voi olla mukana yhdessä tai molemmissa luokissa.

Sopimustoimittajan soveltuvuusvaatimukset

Sopimustoimittajat ovat täyttäneet seuraavat soveltuvuusvaatimukset:

 1. Rekisteröityminen ammatti- ja elinkeinorekisteriin
 2. Verojen ja eläkevakuutusmaksujen maksaminen
 3. Rahoituksellinen ja taloudellinen tilanne
  • Riskiluokitus vähintään 3
  • Luokassa 2 liikevaihto vähintään 10 miljoonaa euroa
  • Vastuuvakuutus, jonka tulee olla riittävä suhteessa palveluiden tuottamisesta aiheutuviin riskeihin
 4. Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys
  • Tarjoajalla on käytettävissään tarjouksessa ilmoitettujen alihankkijoiden voimavarat hankinnan toteuttamisessa.
  • Tarjoajalla on kokemusta hankinnan kohteena olevien tavaroiden toimittamisesta/palvelujen tuottamisesta viimeisen kolmen vuoden aikana.
   • Luokassa 2 kolme (3) referenssiasiakasta, joissa kussakin toteutuvat kaikki seuraavat vaatimukset:
    • Ehdokas on toimittanut referenssiasiakkaalle vähintään 50 kappaletta tulostuslaitteita viimeisten kolmen vuoden aikana osallistumishakemuksen jättämisestä laskettuna. Toimitusten tulee olla perustunut ehdokkaan ja referenssiasiakkaan väliseen hankintasopimukseen.
    • Ehdokas on tarjonnut referenssiasiakkaan käyttöön verkkokaupparatkaisun, jossa täyttyvät kaikki seuraavat vaatimukset:
     • Verkkokauppa on tietoverkon yli toimiva kauppapaikka, johon asiakkaalla on selainpohjainen käyttöliittymä. Verkkokaupassa toimittajan tuotevalikoima on asiakkaan selattavissa. Tuotteista ja niiden saatavuudesta tarjotaan asiakkaalle lisätietoja.
     • Referenssiasiakkaalle on määritetty verkkokauppaan asiakaskohtainen tuotevalikoima.
     • Referenssiasiakkaan käyttäjille on määritetty verkkokauppaan ostajaprofiilikohtaiset käyttöoikeudet (vähintään kaksi eri käyttöoikeustasoa esim. katselija: tuotevalikoiman ja hinnaston selaus, ei tilausoikeutta ja tilaaja: tuotevalikoiman ja hinnaston selaus sekä tilausoikeus).
     • Verkkokauppa on ollut referenssiasiakkaan käytössä vähintään kuusi kuukautta viimeisten kolmen vuoden aikana osallistumishakemuksen jättämisestä laskettuna.
  • Tarjoaja tai sen alihankkija noudattaa ympäristönhoitoon liittyviä toimenpiteitä, jotka kattavat hankinnan kohteena olevat palvelut. Sopimusehdot edellyttävät toimittajien pyrkivän parantamaan tuotteidensa energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä, sekä seuraavan ja valvovan mm sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen liittyviä asioita tuotantoketjussa.

Yksityiskohtaiset soveltuvuusvaatimukset löytyvät osallistumispyynnöltä.

Haluatko toimittajaksi? 

Hyväksymme mukaan kaikki soveltuvuusehdot täyttävät toimittajat. Lue lisää DPS:stä hankintamenettelynä ja kurkkaa lisätietoja videolta!

Voit jättää osallistumishakemuksen Tulostus- ja oheislaitteet tarvikkeineen 2021–2025 (DPS):ään täällä.

Näet vain osan sisällöstä, koska et ole kirjautunut. Kirjaudu sisään

Ei vielä tunnuksia? Rekisteröidy

Kirjaudu sisään

Liittyminen

Liity viimeistään

Sopimuskausi
10.12.2021 - 31.12.2025
Asiakkaan hankintasopimusten viimeinen voimassaolopäivä
31.12.2029
Toimintamalli
Sisäinen kilpailutus

Vastuullisuus

Kaikki yhteishankintamme on vastuullisuusanalysoitu ja merkitty vastuullisuustunnuksin. Tässä yhteishankinnassa on huomioitu:

Ympäristövastuu
Sosiaalinen vastuu
Taloudellinen vastuu

Yhteystiedot

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Lisätietoja yhteishankinnasta

Mikko Jungman

Kategoriapäällikkö

mikko.jungman@hansel.fi

Hankinnan vaihe

 1. Esiselvityksessä
 2. Valmistelussa
 3. Kilpailutuksessa
 4. Käynnissä
 5. Päättynyt, asiakaskohtaiset sopimukset voimassa