Säkerhets- och byråtjänster 2021–2025

Delområdena i ramavtalet

Klass 1

Klass 2

Tämä sopimus on kaikkien Hanselin asiakkaiden hyödynnettävissä.

Mitä voin hankkia?

Tämän dynaamisena hankintajärjestelmänä (DPS) toteutettavan yhteishankinnan kohteena ovat turvallisuus- ja aulapalvelut asiakkaillemme.

DPS:n kohteena olevat palvelut:

 • aula-, vastaanotto- ja virastotukipalvelu
 • hälytysvalvonta
 • järjestyksenvalvonta
 • paikallisvartiointi
 • piirivartiointi
 • työmaiden vartiointi ja
 • turvatarkastus

sekä seuraavat lisäpalvelut:

 • arvokuljetukset
 • avainhallintapalvelut
 • etävalvonta
 • henkilökorttipalvelu
 • henkilösuojaus
 • koulutus- tarkastus- ja suunnitelmapalvelut (kuten suojelujohtaminen)
 • langaton kutsupainike -palvelu
 • pääkäyttäjäpalvelut
 • virtuaaliaulapalvelu

Palveluiden tulee täyttää dynaamisessa hankintajärjestelmässä ja hankintasopimuksessa asetetut vähimmäisvaatimukset. 

Turvallisuus- ja aulapalveluiden hankinnasta kiinnostunut asiakas, haluatko tietää, ketkä toimittajat ovat mukana? Kirjaudu sisään verkkopalveluumme, niin näet listauksen mukana olevista toimittajista, saat tarkempia tietoja hankinnasta sekä vinkkejä oman minikilpailutuksen tekemiseen.

Haluatko toimittajaksi?

Haluatko toimittajaksi Turvallisuus- ja aulapalveluiden DPS:ään? Käy tutustumassa osallistumispyyntöön Hilmassa.

Dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu kahteen luokkaan. Toimittaja voi jättää osallistumishakemuksen joko toiseen tai molempiin luokkiin.

Anslutning

Anslut dig senast 31.12.2025

Avtalsperiod
07.06.2021 - 31.12.2025
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.12.2028
Verksamhetsmodell
Intern upphandling
Tilaajavastuulaki
Utredningar enligt beställaransvarslagen gjorda