Säkerhets- och byråtjänster 2021–2027 DPS

Delområdena i ramavtalet

Klass 1

Klass 2

Detta kontrakt kan utnyttjas av alla Hansels kunder.

Vad kan jag upphandla?

Detta dynamiska upphandlingssystem (DPS) är föremål för gemensam upphandling av säkerhets- och byråtjänster för våra kunder.

Tjänster som DPS omfattar:

 • stödtjänster för lobby-, receptions- och kontorstjänster
 • larmövervakning
 • övervakning av ordningen
 • lokal övervakning
 • distriktsövervakning
 • övervakning av byggarbetsplatser, och
 • säkerhetskontroll

och följande tilläggstjänster:

 • värdetransporter
 • nyckelhanteringstjänster
 • fjärrövervakning
 • ID-korttjänst
 • personskydd
 • utbildnings-, inspektions- och planeringstjänster (t.ex. säkerhetsledning)
 • trådlös anropstjänst
 • administratörstjänster
 • virtuell lobbytjänst.

Tjänsterna ska uppfylla minimikraven enligt det dynamiska upphandlingssystemet och upphandlingskontraktet. 

Vill du veta vilka leverantörer som deltar i upphandlingen av säkerhets- och byråtjänster? Logga in i vår webbtjänst för att se en lista över deltagande leverantörer samt få mer information om upphandlingen och tips om hur du kan genomföra en egen minikonkurrensutsättning.

Vill du bli leverantör?

Vill du bli leverantör av säkerhets- och byråtjänster i DPS? Ta del av begäran om deltagande i Hilma.

Det dynamiska inköpssystemet är indelat i två kategorier. Leverantören kan lämna in en ansökan om deltagande antingen i den ena eller båda kategorierna.

Anslutning

Anslut dig senast 31.12.2025

Avtalsperiod
07.06.2021 - 31.12.2027
Sista giltighetsdag för kundspecifika kontrakt
31.12.2030
Verksamhetsmodell
Intern upphandling
Tilaajavastuulaki
Utredningar enligt beställaransvarslagen gjorda

Kontaktuppgifter

Kontakta våra experter

Ytterligare information om upphandlingen

Harri Ojala

Kategorichef

harri.ojala@hansel.fi