<
Yhteishankinnat

Turvallisuus- ja aulapalvelut 2021–2025

DPS

Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi

Turvallisuus- ja aulapalvelut 2021–2025

Liity viimeistään

30.06.2025

Sopimuskausi

07.06.2021 - 30.06.2025

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

30.06.2027

Vastuullisuus

Tilaajavastuulain selvitykset tehdään keskitetysti Hanselin toimesta


Mitä voin hankkia?

Turvallisuus- ja aulapalveluiden yhteishankinta on Hanselin yksi pitkäaikaisimmista yhteishankintasopimuksista. Nykyinen sopimuksemme on valtionhallinnon asiakkaiden hyödynnettävissä. Sopimuksemme on saanut asiakkailtamme hyvän vastaanoton ja kaikista valtionasiakkaistamme merkittävä osa käyttää nykyistä turvallisuuspalvelut-sopimustamme.

Turvallisuus- ja aulapalvelut 2021–2025 on dynaaminen hankintajärjestelmä, jolla kaikki julkisen sektorin Hansel-asiakkaat voivat hankkia turvallisuus- ja aulapalvelua. 

Turvallisuus- ja aulapalvelut -yhteishankinta tarjoaa joustavat ratkaisut turvallisuus- ja aulapalveluiden hankintaan, asiakastarpeiden ja toimintaympäristön mukaiset lisäpalvelut huomioiden. Voit tehdä hankintojasi koko Suomen alueella myös paikallisesti.

Turvallisuus- ja aulapalveluiden yhteishankintaan kuuluvat seuraavat palvelut:


Turvallisuuspalvelut 
- aula-, vastaanotto- ja virastotukipalvelu
- hälytysvalvonta
- järjestyksenvalvonta (JLJV)
- paikallisvartiointi
- piirivartiointi
- turvatarkastus

Erikseen tilattavat lisäpalvelut:
- arvokuljetukset
- avainhallintapalvelut
- etävalvonta
- henkilökortit
- henkilösuojaus
- järjestyksenvalvonta
- koulutus-, tarkastus- ja suunnitelmapalvelut
- langaton kutsupainike
- pääkäyttäjäpalvelut
- virtuaaliaula

Hyödyt

  • Saat Hanselista apua ja tukea oman kilpailutuksesi tekemiseen sekä laaja-alaista subtanssiosaamista toimialasta ja sen erityispiirteistä
  • Minikilpailutuksen malliasiakirjat auttavat tarpeen kartoituksessa, minikilpailutuksen toteutuksessa ja hankintapäätöksen tekemisessä
  • Laadimme puolestasi hyvät hinnoittelu- ja sopimusehdot
  • Tarpeitasi tukevat sopimus-, turvallisuus- ja palvelutasoehdot, joihin on mahdollisuus vaikuttaa asiakaskohtaisella sopimuksella
  • Varmistamme vastuullisuusnäkökulmat ja valvomme niiden toteutumista. Kiinnitämme erityistä huomiota sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuiden näkökohtiin.
  • Hanselin asiantuntijoiden laaja tuki koko sopimuskauden ajaksi, mm. asiakkaan edunvalvonta ja toimittajahallinta. Valvomme sopimusehtojen toteutumista ja vastaamme sopimushallinnasta koko sopimusajan.
'