<
Yhteishankinnat

Turvallisuus- ja aulapalvelut 2021–2025

DPS

Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi

Turvallisuus- ja aulapalvelut 2021–2025

Liity viimeistään

31.12.2025

Sopimuskausi

07.06.2021 - 31.12.2025

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

31.12.2028

Toimintamalli

Sisäinen kilpailutus

Tilaajavastuulain selvitykset tehdään keskitetysti Hanselin toimesta

Tämä sopimus on kaikkien Hanselin asiakkaiden hyödynnettävissä.

Mitä voin hankkia?

Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena kohteena on turvallisuus- ja aulapalvelut Hanselin Asiakkaille.

DPS:n kohteena olevat palvelut:

 • aula-, vastaanotto- ja virastotukipalvelu
 • hälytysvalvonta
 • järjestyksenvalvonta
 • paikallisvartiointi
 • piirivartiointi
 • työmaiden vartiointi
 • turvatarkastus

Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena ovat seuraavat lisäpalvelut:

 • arvokuljetukset
 • avainhallintapalvelut
 • etävalvonta
 • henkilökorttipalvelu
 • henkilösuojaus
 • koulutus- tarkastus- ja suunnitelmapalvelut (kuten suojelujohtaminen)
 • langaton kutsupainike -palvelu
 • pääkäyttäjäpalvelut
 • virtuaaliaulapalvelu

Palveluiden tulee täyttää dynaamisessa hankintajärjestelmässä ja hankintasopimuksessa asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarkemmat tiedot yhteishankinnan sisällöstä saat hankinnan kohteen kuvauksesta verkkopalvelun Asiakirjat-välilehdeltä.

'