<
Yhteishankinnat

Turvallisuus- ja aulapalvelut 2021–2025

'

Tämä sopimus on kaikkien Hanselin asiakkaiden hyödynnettävissä.

Mitä voin hankkia?

Tämän dynaamisena hankintajärjestelmänä (DPS) toteutettavan yhteishankinnan kohteena ovat turvallisuus- ja aulapalvelut asiakkaillemme.

DPS:n kohteena olevat palvelut:

 • aula-, vastaanotto- ja virastotukipalvelu
 • hälytysvalvonta
 • järjestyksenvalvonta
 • paikallisvartiointi
 • piirivartiointi
 • työmaiden vartiointi ja
 • turvatarkastus

sekä seuraavat lisäpalvelut:

 • arvokuljetukset
 • avainhallintapalvelut
 • etävalvonta
 • henkilökorttipalvelu
 • henkilösuojaus
 • koulutus- tarkastus- ja suunnitelmapalvelut (kuten suojelujohtaminen)
 • langaton kutsupainike -palvelu
 • pääkäyttäjäpalvelut
 • virtuaaliaulapalvelu

Palveluiden tulee täyttää dynaamisessa hankintajärjestelmässä ja hankintasopimuksessa asetetut vähimmäisvaatimukset. 

Turvallisuus- ja aulapalveluiden hankinnasta kiinnostunut asiakas, haluatko tietää, ketkä toimittajat ovat mukana? Kirjaudu sisään verkkopalveluumme, niin näet listauksen mukana olevista toimittajista, saat tarkempia tietoja hankinnasta sekä vinkkejä oman minikilpailutuksen tekemiseen.

Haluatko toimittajaksi?

Haluatko toimittajaksi Turvallisuus- ja aulapalveluiden DPS:ään? Käy tutustumassa osallistumispyyntöön Hilmassa.

Dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu kahteen luokkaan. Toimittaja voi jättää osallistumishakemuksen joko toiseen tai molempiin luokkiin.