Nyheter för välfärdsområdena – man kan göra mycket i väntan på ändringen av Hansel-lagen!

19.08.2022

Ett välfärdsområde som kund

En lagändring ska göra det möjligt för välfärdsområdena att bli Hansels kunder (RP 56/2021). En ändring av Hansel-lagen är fortfarande anhängig i riksdagen. Behandlingen i utskottet väntas bli klar i slutet av maj och vi hoppas att ändringen av Hansel-lagen träder i kraft genast efter behandlingen i riksdagen.

I väntan på att lagändringen ska träda i kraft kan man göra mycket: registrera välfärdsområdet i Hansels webbtjänst, förbereda överflyttningen av avtal samt gå med i framtida upphandlingar. Läs mera nedan!

Flytta avtal till välfärdsområden

I våra upphandlingsavtal ingår rättigheten att överflytta kundens upphandlingsavtal. Kommunorganisationernas avtal kan således, med vissa undantag, helt eller delvis överflyttas till välfärdsområdena. Välfärdsområdena kan redan förbereda och göra avtalsöverflyttningar, men överflyttningarna träder i kraft först när ändringen av Hansel-lagen trätt i kraft. Nyttja färdiga överflyttningsavtal och se våra anvisningar.

Använd vår webbtjänst

Kontaktpersonerna för välfärdsområdena kan logga in i Hansels förnyade webbtjänst. I webbtjänsten kan man läsa om Hansels tjänster, upphandlingar, gå med i ramavtal, förbereda framtida upphandlingar samt nyttja tjänsten Pienhankintapalvelu för småupphandlingar. De dynamiska inköpssystemen kan man nyttja genast när Hansel-lagen trätt i kraft.

Att ansluta till upphandlingar

Redan innan Hansel-lagen trätt i kraft kan till exempel samkommuner, sjukvårdsdistrikt och kommunernas social- och hälsovårdssektor gå med i framtida upphandlingar. Om kundens upphandlingsavtal överflyttas till välfärdsområdet, ska man när man anger upphandlingens värde/mängd beakta värdet/mängden på välfärdsområdets framtida upphandlingar. Avtalet kan överflyttas till välfärdsområdet med en överflyttningsregistrering.

Att ansluta till välfärdsområdenas ramavtal

Ett ramavtal är en avtalshelhet där konkurrensutsättningen redan är gjord. Kunderna går med i ett ramavtal i förväg, innan en anbudsbegäran publiceras. Också välfärdsområdena kan redan nu gå med i ramavtal som är i anslutningsfasen. Just nu går det att ansluta till dessa ramavtal:

Förmedlingstjänster för periodiska publikationer 2022–2024 (2026)

Leasingtjänster 2023–2024 (2026)

Inkvarteringstjänster utrikes 2023–2024 (2026)

Vill du vara säker på att få information om hur beredningen av upphandlingen framskrider?

Beredningen av dessa upphandlingar har redan påbörjats, men det är ännu inte möjligt att ansluta till upphandlingarna. Kom med på en utskickslista via funktionen Jag vill ha mera information, på webbsidan för upphandlingen. Vi sänder ett meddelande genast när det är möjligt att ansluta till upphandlingen. Anslutningen görs i vår webbtjänst. Att vara med på utskickslistan är inte bindande på något sätt.

Personaluthyrning 2023–2027

Rekryteringstjänster 2023–2027

Teleoperatörs- och kundservicelösningar 2022–2026