Ota avuksi Hankintatutka ja hyppää seuraavalle levelille!

Suomen peliala edustaa tällä hetkellä maailman huippuosaamista. Esimerkiksi Supercellin mobiilipelit tuottavat yhtiölle miljardiliikevaihdon ja nuoret ovat ottaneet idoleikseen pelejä ammatikseen läpipelaavat Youtube-tähdet.

​Suomi sijoittui kärkisijalle myös EU:n selvityksessä, jossa vertailtiin innovatiivisten julkisten hankintojen toteutusta eri jäsenmaissa. Lisäksi suomalaiset yritykset edustavat hankintaosaamisen ja hankintatoimen sähköisten työvälineiden osalta maailman huippua. Julkisen sektorin hankintojen onnistumisista ei kuitenkaan usein kuule julkisuudessa.

Monesti hankintatoimen ammattilaisten on hankala saada hankintojen osalta ääntään kuuluviin ja he jäävät yksin innostuksensa kanssa. Julkiset hankinnat kun koetaan muualla organisaatiossa usein niin hankaliksi ja hähmäisiksi. Hankintojen parissa työskentelevistä kehkeytyykin vuosien varrella melkoisia fakiireja mitä erilaisempien organisatoristen ja aikataulullisten ristipaineiden välillä tasapainoilussa.

Voisimmeko me Suomen julkishallinnossa yhdistää pelialan ketteryyden ja organisaatiota läpileikkaavan innostuksen laadukkaisiin ja virtaviivaisiin hankintatoimen prosesseihin?

Innostus vie mennessään

Hansel tarjoaa tähän tarpeeseen tukensa uudella ilmaisella ja helppokäyttöisellä työvälineellä. Hankintatutkaksi nimetty ja julkishallinnon organisaatioille avoin hankintatoimen maturiteetti- eli kypsyysmalli pyrkii ensimmäistä kertaa avaamaan hankintatoimen eri osa-alueita ja niiden suhdetta organisaation menestykseen. Se pohjautuu tieteelliseen tutkimukseen ja käytännön oppeihin.

Hankintatutka palastelee haastavaksi koettua hankintatoimen kehitystyötä eri ryhmille, kuten johdolle, hankinta-asiantuntijoille ja muille asiantuntijoille ymmärrettävämpään muotoon, ja tekee mahdolliset näkemyserot näkyviksi. Sen avulla on myös mahdollista pisteyttää eri kehitystoimenpiteitä ja seurata vuosittaista kehittymistä suhteessa omaan ja muihin organisaatioihin.

Innostus hankintatoimen kehittämiseen vie helposti mennessään, kun yhteinen ymmärrys on luotu.

Innostus hankintatoimen kehittämiseen vie helposti mennessään, kun yhteinen ymmärrys on luotu. Me Hanselista annamme mielellämme vinkkejä ja tukeamme esteiden voittamiseksi tällä yhteisellä hankintatoimen kehittämisen matkalla. Käytännön työ ja ”läpipelaaminen” on kuitenkin viime kädessä aina organisaation oman osaamisen varassa.

Tunnetussa farmipelissä pääsee eteenpäin harkitusti hankkien. Loksautellaan mekin arjessa hankintapalapelin palat fiksusti kohdalleen ja noustaan näin aivan uudelle tasolle.

Tutustu Hankintatutkaan

Mika Hänninen, kehityspäällikkö

Mika Hänninen suhtautuu hankintatoimen kehittämiseen intohimolla ja hänet tunnetaan asiakaskunnassamme ahkerana jokaisen kiven kääntäjänä. Mikan käsissä hankintatoimi saa selkeät suuntaviivat ja tavoitteet, jotka takaavat laadukkaat hankinnat sekä veroeurojen säästöä. Kehityspäällikkömme on tunnettu myös erinomaisesta lauluäänestään.

Bloggari
Selaa blogikirjoituksia