Vastuullisuudelle on kova kysyntä

Julkiset hankinnat ja vastuullisuus ovat mielenkiintoinen kombinaatio, sillä suurten volyymien myötä vaikuttavuus on taattu. Asian ympärillä tapahtuu paljon, emmekä myöskään Hanselissa ole jääneet pyörittelemään peukaloita. Tänä päivänä moni asia julkisten hankintojen vastuullisuuden ympärillä perustuu hankintayksiköiden vahvaan tahtotilaan tehdä hankinnat vastuullisesti, yli lain vaatimusten.

Toki hankintalaki kannustaa vahvasti vastuullisuuteen, ja erityisesti taloudellisen vastuun osalta se myös velvoittaa. Saksassa otettiin muutama viikko sitten (11.6.2021) iso askel, kun parlamentti hyväksyi uuden lain, joka koskee alihankintaketjujen ihmisoikeuksia ja ympäristöasioita. Laki velvoittaa tietynkokoisia yrityksiä ja tulee voimaan asteittain vuodesta 2023 alkaen. Mikäli yritys rikkoo lakia, sille voidaan määrätä huomattavia taloudellisia sanktioita ja se voidaan sulkea pois julkisista hankinnoista jopa kolmeksi vuodeksi. Euroopan komission lainsäädäntöaloite yritysvastuusta on luvassa syksyllä, sitä onkin jo tovi odotettu. Myös Englannissa asiat etenevät reippaasti. Valtion sopimustoimittajilta, joiden volyymi on yli viisi miljoonaa puntaa, edellytetään syyskuun 2021 lopusta alkaen sitoutumista päästöttömyyteen ”Net Zero by 2050”, jotta ne voivat osallistua tarjouskilpailuihin (PPN 06/21). Yritysten on tehtävä päästölaskentaa ja kerrottava ympäristötoimistaan sekä julkaistava ”Carbon Reduction Plan”.

Työtä tehdään koko ajan ja monessa paikassa, oli erillistä kansallista lakia tai ei. Vastuullisuutta on tärkeä johtaa strategisesti ja asioita on hyvä peilata sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden että kansallisen hankintastrategiamme kautta. Kun ujuttaa vastuullisuuden osaksi prosesseja, tekemisestä tulee vahvaa. Vastuullisuudelle on oleellista miettiä mittarit ja seurantamenetelmät, jotta sitä on helpompi johtaa. Nämä ovat asioita, joita parhaillaan kehitämme Hanselin vastuullisuusryhmässä. Lisäksi pohdimme aktiivisesti vastuullisuusauditointeihin liittyviä asioita, mutta näistä lisää myöhemmin.

Asiakkaat vastuullisuustyön kirittäjinä

Pari vuotta sitten kehitimme sisäiseksi työkaluksemme vastuullisuusanalyysin, joka tehdään jokaisen yhteishankinnan kilpailutuksen yhteydessä. Se jakaantuu perinteisiin vastuullisuuden osa-alueisiin: ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu. Lisäksi vastuullisuusanalyysissämme otetaan kantaa hankinnan mahdollisiin innovatiivisiin elementteihin. Jokainen vastuullisuuden osa-alue taas jakaantuu alakohtiin, joihin kilpailutustiimi vastuullisuusryhmän tukemana ottaa kantaa. Jos ne koskevat hankintaa, tulee tiimin pohtia, mikä on hankinnan haitallinen vaikutus ja miten sitä voitaisiin pienentää. Asiantuntijoidemme tehtävä on miettiä, millä vaatimuksilla voimme aikaansaada positiivisia vaikutuksia. On todella motivoivaa tehdä tätä työtä, sillä hankinnoista löytyy usein asioita, joilla vastuullisuutta voidaan edistää.

” Asiantuntijoidemme tehtävä on miettiä, millä vaatimuksilla voimme aikaansaada positiivisia vaikutuksia.”

Vastuullisuusryhmä myöntää yhteishankinnoillemme vastuullisuustunnuksia ja nykyisin järjestelmiimme jää myös jälki siitä, mitkä asiat ovat niitä, jotka juuri kyseisessä hankinnassa nousivat esiin. Ympäristövastuun osalta ne voivat koskea esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, kemikalisoitumisen estämistä, energiatehokkuutta, kiertotaloutta tai vaikkapa luonnon monimuotoisuutta. Näin tarkka seuranta on myös meille uutta – olemme lähteneet kehittämään seurantaa suuren kysynnän vuoksi. Asiakkaamme arvostavat yksityiskohtaista tietoa vastuullisuudesta. Nämä niin sanotut vastuullisuuden alakohdat on laadittu siten, että ne täsmäävät kansallisen hankintastrategian kanssa. Tekemällä hankintoja Hanselin yhteishankintasopimuksilla asiakas täyttää samalla hankintastrategian vastuullisuusvaatimukset.

Teemme paljon vastuullisuustyötä ja totesimme, että on aika taas kertoa siitä hieman laajemmalla foorumilla. Työn tohinassa viestintä meinaa unohtua. Vastuullisuusrintamalla tapahtuu nyt todella paljon ja on hienoa, että meitä kirittävät sekä asiakkaamme että toimittajamme. Vastuullisuusryhmämme jäsenet tulevat syksyn mittaan kertomaan tekemästään työstä omasta näkökulmastaan, joten kannattaa pysyä kuulolla.

Vastuullista ja vähäpäästöistä loma-aikaa toivottaa Hanselin vastuullisuusryhmä!

Kirsi Koivusaari, talousjohtaja

Kirsi tarkastelee maailman menoa lukujen kautta vastuullisesti. Hän haluaa automatisoida arkiset rutiinit ja keskittyä oleelliseen. Hanselissa kiehtoo monipuolisuus, julkiset hankinnat koskettavat yhteiskuntaa laajasti. Kirsi on Hanselin vastuullisuusryhmän puheenjohtaja.

Bloggari
Selaa blogikirjoituksia