Vastuullisia tietokoneita

Tero Lehtisaari 20.01.2022

Perustimme lokakuussa 2021 uudet dynaamiset hankintajärjestelmät, eli DPS:t, tietokoneiden yhteishankinnoiksi. Uusista tietokoneiden DPS:istä asiakkaamme voivat hankkia muun muassa kannettavia tietokoneita ja pöytätietokoneita lisätarvikkeineen – vastuullisuus huomioituna. Tavallisten tietokoneiden lisäksi hankittavissa on myös hieman erikoisempaankin käyttöön tarkoitettuja tietokoneita, kuten ruggeroituja, mekaanisesti vahvennettuja tietokoneita sekä sairaalaympäristössä käytettäviä tietokoneita. 

Elektroniikkalaitteiden valmistamiseen liittyy aina vastuullisuuteen liittyviä riskejä, joita olemme viime vuosina käyneet läpi tiheällä kammalla. Riskien realisoitumista pyrimme estämään muun muassa sisällyttämällä DPS:ien ehtoihin Hanselin omat Code of Conduct -vastuullisuusvelvoitteet elektroniikkahankinnoille sekä niihin liittyvät sopimusehdot. Lisäksi toimittajille on asetettu erilaisia velvoitteita, kuten vaatimus tuoda asiakkaille esiin laitteisiin liittyviä vastuullisuusseikkoja päätöksenteon tueksi. DPS:n ehdot määrittävät siten vastuullisuuden perustason kaikille hankittaville laitteille.

Minikilpailutuksessa voi vaatia vastuullisuutta

DPS:ien käyttö vaatii toimittajavalinnan tekemisen minikilpailutuksella. Minikilpailutusta varten Hansel tarjoaa asiakkaidensa minikilpailutuksen tueksi valmiit mallipohjat muun muassa tarjouspyyntöä sekä hankittavien laitteiden teknisten vaatimusten asettamista varten. Hanselin asiantuntijat avustavat minikilpailutusten tekemisessä kommentoimalla minikilpailutusten tarjouspyyntöasiakirjoja ennen niiden julkaisua.

Minikilpailutuksessa asiakas voi täsmentää ja tarkentaa DPS:n perustason vaatimuksia suurelta osin omia tarpeitaan vastaaviksi. Minikilpailutuksessa asiakas voi asettaa hankittaville laitteille tai palveluille myös vastuullisuuteen liittyviä vaatimuksia tai määrittää niitä laadullisiksi vertailuperusteiksi. 

Tyypillisiä  lisävastuullisuusvaatimuksia voivat olla vaatimukset pakkauksille ja pakkausmateriaaleille, laitteen rungon materiaaleille ja kestävyydelle, energiankulutukselle tai eri logistiikkavaihtoehtojen arvottaminen.

Tyypillisiä  lisävastuullisuusvaatimuksia voivat olla vaatimukset pakkauksille ja pakkausmateriaaleille, laitteen rungon materiaaleille ja kestävyydelle, energiankulutukselle tai eri logistiikkavaihtoehtojen arvottaminen esimerkiksi laskennallisten hiilidioksidipäästöjen osalta. Tarjousten vertailussa ei saa kuitenkaan luottaa pelkästään hienoihin esitteisiin ja selvityksiin, sillä vaatimusten toteutuminen tulee todentaa sekä tarjousvertailuvaiheessa että sopimuskaudella.

Mitä vähintään kannattaa pohtia?

Vastuullisuusmielessä suurimmat riskit liittyvät laitteiden, laitteissa käytettävien komponenttien ja raaka-aineiden tuotantoon. Kannustamme tietokoneita hankittaessa kiinnittämään huomiota erityisesti laitteiden pitkään käyttöaikaan, ja hankkimaan sekä tekniikaltaan että mekaniikaltaan mahdollisimman pitkäikäisiä tuotteita. Tyypillisesti tietokoneille hankitaan vähintään 3–4 vuoden on-site-huoltopalvelu, mutta tämänkin jälkeen laitteet voivat olla käyttökelpoisia vielä useamman vuoden ajan ja pidempääkin huoltopalvelua on mahdollista vaatia.

Käytetyillä tietokoneilla on toimivat jälkimarkkinat. Elektroniikkalaitteet tulisi käytön päätyttyä toimittaa kierrätykseen mahdollisimman pikaisesti, jolloin laitteita tai niiden komponentteja voidaan hyödyntää jälkimarkkinoilla ja rikkoutuneiden laitteiden materiaalit saadaan uusiokäyttöön. Tietokoneiden DPS:iä voi hyödyntää myös vanhojen laitteiden kierrätyksessä.

Olisi mielenkiintoista tietää, millä tavalla tietokone voisi olla alkuperäisen käyttötarkoituksensa mukaisessa käytössä mahdollisimman pitkään. Olisiko laitteen kokonaiselinkaaressa nykyistä parempi, jos laitteita käytettäisiin ensimmäisellä asiakkaalla vuoden tai pari nykyistä pidempään ennen jälkimarkkinoille siirtämistä? Jos te lukijat tiedätte tähän tai muutoin tietokoneiden vastuullisuuteen liittyviä tuoreita tutkimuksia, niin vinkkaattehan minulle. Tehdään tietokoneiden hankinnoista yhdessä entistäkin vastuullisempaa!
 


Bloggari

Tero Lehtisaari kategoriapäällikkö

Tero on IT-laitteiden yhteishankinnoista vastaava kategoriapäällikkömme. Tämä vastuullisuudestakin innostuva insinööri rentoutuu sähköpyörän päällä vesiposteja bongaillen tai sähköpianolla tuttuja melodioita tapaillen.