Aseta tavoitteita, tee onnistuneempia hankintoja

Sanna Viljamaa 23.05.2022

Julkisille hankinnoille asetetaan jatkuvasti enemmän tavoitteita ja odotukset saavutettavista vaikutuksista, säästöistä ja vastuullisuudesta kasvavat.

Kehitimme yhteistyössä KEINO-verkoston ja Hankinta-Suomi-toimenpideohjelman kanssa maksuttoman strategisen johtamisen työkalun, Hankintaluotsin, joka auttaa tavoitteiden määrittelyssä ja viemisessä käytäntöön. Mukaan suunnittelutyöhön pääsevät laajasti hankintojen parissa työskentelevät henkilöt.

Miten Hankintaluotsi auttaa tavoitteiden määrittelyssä?

Hankinta-Suomi on asettanut hankinnoille kansalliset strategiset tavoitteet, mutta miten tunnistaa sieltä omalle organisaatiolleen merkittävimmät ja miten yhdistää ne oman organisaation tavoitteisiin?

Ensimmäisessä vaiheessa organisaation tavoitteita työstetään yhdessä. Niitä ideoidaan, arvioidaan ja priorisoidaan yksinkertaisten kyselyjen kautta, joissa pohjana ovat kansallisen hankintastrategian tavoitteet. Kyselyjen avulla voidaan löytää uusia ideoita tai saada vahvistusta jo pohdituille tavoitteille.

"Hankintaluotsi tekee hankintatoimen tavoitteet ja tulokset näkyvämmiksi." 

Asetettujen tavoitteiden pohjalta voidaan myös luoda toimintasuunnitelma, jossa määritellään konkreettisia toimenpiteitä ja vastuuhenkilöitä sekä kirkastetaan se, miten tavoitteiden saavuttamista edistetään. Hankintaluotsissa hankintojen vaikuttavuutta edistävät tavoitteet ovat kätevästi kaikkien nähtävillä.

Ensimmäisen vaiheen yli voi Hankintaluotsissa myös hypätä, jos tavoitteet on jo aikaisemmin asetettu. Tällöin ne viedään Hankintaluotsiin ja aloitetaan seuraava suunnitteluvaihe.

Toisessa vaiheessa tavoitteita tarkastellaan suhteessa yksittäisiin hankintoihin. Jokaisen työkaluun viedyn hankinnan kohdalla arvioidaan, mitä tavoitteita kyseisessä hankinnassa voidaan edistää ja millaisilla toimenpiteillä. Tässä vaiheessa isossa roolissa ovat hankintoja tekevät henkilöt, jotka pohtivat ja suunnittelevat tavoitteiden edistämistä vastuullaan olevissa hankinnoissa.

Kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa hankinnoille asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan kilpailutuksen jälkeen. Työkalun avulla voidaan helposti verrata, miten tavoitteiden edistämisen arvioitiin toteutuvan hankinnassa ja miten tavoitteiden edistämisessä onnistuttiin. Hankintaluotsi tekee hankintatoimen tavoitteet ja tulokset näkyvämmiksi. 

Ota Hankintaluotsi käyttöön nyt!

Jos et vielä ole käyttänyt Hankintaluotsia, kannattaa käydä ottamassa hankinnat haltuun maksutta www.hankintailmoitukset.fi:ssä! Hankintaluotsin pääkäyttäjän ohjeet löytyvät sekä Hankintaluotsin etusivulta että verkkopalvelustamme. Ohjeissa kuvataan toiminnallisuudet mahdollisimman tarkasti ja selkeästi, joten ne tukevat Hankintaluotsin itsenäistä käyttöä.

Mikäli tarvitset Hankintaluotsin käyttöönottoon enemmän tukea, järjestämme pääkäyttäjäkoulutuksia, joissa työkalun toiminnallisuudet käydään käytännönläheisesti ja tarkasti läpi. Lisätietoa koulutuksista ja ilmoittautumisen löydät verkkopalvelustamme.

Jos organisaatiosi kaipaa tukea tavoitteiden määrittelyssä, niiden edistämisessä tai toteutumisen arvioinnissa, tulevat kehityspäällikkömme mielellään apuun. Tutustu hankintatoimen kehittämispalveluumme! 


Bloggari

Sanna Viljamaa kehitysasiantuntija

Kehitysasiantuntijamme Sannan ominta aluetta on hankintojen strateginen johtaminen ja hänen sydämen asiansa on kehittää järjestelmiä tukemaan asiantuntijoiden työtä. Vapaa-ajalla Sanna tykkää rentoutua luonnossa tai hyvän illallisen parissa.