Työkaluista apua hankintatoimen kehittämiseen

Sanna Viljamaa 07.11.2022

Tarve kehittää oman organisaation toimintaa voi nousta monesta eri syystä. Joskus kehitysaloitteita syntyy uusilta työntekijöiltä, jotka tarkastelevat toimintaa uusin silmin. Monesti kehitystarpeet nousevat esiin keskusteluissa eri henkilöstöryhmien kesken, kun tavoitteena on löytää keinoja toimia jollain tavalla paremmin kuin nyt.

Työkalujen avulla pääset helposti alkuun kehittämistyössä.

Joskus voi olla hankala tunnistaa sitä asiaa, mikä eniten kaipaa kehittämistä tai mistä kannattaisi aloittaa. Hansel on toteuttanut hankintatoiminnan kehittämistä tukevia työkaluja yhteistyössä erilaisten verkostojen, kuten Hankinta-Suomen ja KEINOn kanssa. Näiden työkalujen avulla pääset helposti alkuun kehittämistyössä ja tunnistat oman organisaatiosi vahvuuksia ja kehityskohteita.

Hankintapulssi tuntee lukusi

Hankintapulssi auttaa analysoimaan hankintojen tunnuslukuja eri näkökulmista. Tiedot on koottu yhteen käyttöliittymään ostolaskuaineiston perusteella. Hankintapulssi antaa valmiita graafeja eriteltynä esimerkiksi hankintakategorioittain ja toimittajan mukaan. Tietoon on helppo porautua jopa laskutasolla. Hankintapulssin avulla organisaation on helpompi ymmärtää, mitä ja mistä hankitaan sekä tunnistaa merkittävimpiä hankintakategorioita ja toimittajia. Lisäksi saat Hankintapulssista tietoa hankintojen hiilijalanjäljestä.

Hankintatutka löytää vahvuutesi ja kehitystarpeesi

Hankintatutka on luotu hankintatoimen itsearviointityökaluksi, jonka avulla voidaan mitata toiminnan maturiteettia eli kypsyysastetta. Hankintatutkassa on kaksi itsearviointikyselyä: lyhyt ja pitkä. Koko organisaatiolle tarkoitetun lyhyen kyselyn avulla saadaan yleistietoa siitä, millä osa-alueilla ollaan, vahvoja ja missä on kehittämistarpeita. Hankinnan ammattilaisille tarkoitettu pitkä kysely on kattavampi arviointi siitä, miten milläkin hankintatoimen osa-alueella toimitaan. Lisäksi Hankintatutkassa voi verrata oman organisaation saavuttamaa tasoa muiden julkisen sektorin hankintayksiköiden tuloksiin.

Hankintaluotsi auttaa asettamaan tavoitteita ja suunnittelemaan toimenpiteitä

Hankintatoimella voi olla erilaisia tavoitteita, joita halutaan organisaatiossa edistää. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi vastuullisuuteen tai oman organisaation osaamiseen ja toimintamalleihin. Hankintaluotsin avulla voidaan ottaa helposti mukaan hankintatoimen tavoitteiden määrittelyyn kaikki organisaatiossa hankintojen parissa työskentelevät henkilöt.

Hankintaluotsiin voidaan myös luoda toimintasuunnitelma tavoitteiden edistämiseksi sekä vastuuttaa toimintasuunnitelmaan sisällytettyjä tehtäviä, antaa niille aikataulu ja seurata tehtävien edistymistä sekä taulukkonäkymässä että GANTT-kaaviona. Hankintaluotsilla voidaan lisäksi suunnitella yksittäisellä hankinnalla edistettäviä tavoitteita ja toimenpiteitä sekä seurata niiden toteutumista.

Lisätietoa Hanselin hankintojen kehittämisen työkaluista sekä hankintatoimen kehittämisen palveluistamme löydät verkkopalvelustamme.


Bloggari

Sanna Viljamaa kehitysasiantuntija

Kehitysasiantuntijamme Sannan ominta aluetta on hankintojen strateginen johtaminen ja hänen sydämen asiansa on kehittää järjestelmiä tukemaan asiantuntijoiden työtä. Vapaa-ajalla Sanna tykkää rentoutua luonnossa tai hyvän illallisen parissa.