Vahvistamme tukeamme hyvinvointialueiden hankintoihin

Susanna Närvänen 13.12.2022

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen myötä hyvinvointialueista tulee merkittäviä julkisia hankkijoita. Onnistuneilla hankinnoilla parannetaan palvelujen laatua ja edistetään sekä paikallisten että kansallisten strategisten tavoitteiden saavuttamista. Vuosittaisten 20 miljardin euron sote-hankinnoilla on iso vaikuttavuus niin alueiden asukkaiden, yritysten kuin yhteiskunnallisten tavoitteidenkin näkökulmasta.   

Koska hankintatarpeita on paljon ja tekijöitä vähän, hankintatarpeita voi olla hyvä yhdistää ja keskittää ajan ja rahan säästämiseksi. Tutkimusten mukaan keskitetyllä hankinnalla voidaan saavuttaa 25 prosentin säästöt hajautettuun hankintaan verrattuna.* Hankintoja voidaan tehdä yhdessä monella tavalla – yksi niistä on yhteishankintayksikön, kuten Hanselin, hyödyntäminen.

Varmistamme vastuullisuuden ja markkinoiden toimivuuden

Tehokkuuden lisäksi yhteishankinnalla voidaan edistää muitakin yhteiskunnallisia tavoitteita. Hansel on jo pitkään sisällyttänyt yhteishankintoihinsa taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun tavoitteita. Jokaisesta yhteishankinnastamme tehdään vastuullisuusanalyysi, jonka perusteella vastuullisuustavoitteisiin liittyvät vaatimukset ja sopimusehdot määritellään.

Eräs yleinen yhteishankintoihin liittyvä pelko on markkinoiden keskittyminen. Tämä on kuitenkin turha huoli: jotta eri kokoisten yritysten mahdollisuudet osallistua yhteishankintoihin voidaan turvata, voidaan yhteishankinnat jakaa osiin ja tehdä useamman toimittajan yhteishankintoja.  Näin mukaan pääsevät myös pienemmät ja alueelliset yritykset. Dynaamisen hankintajärjestelmän käyttö hankinnan muotona on yksi tapa, jolla voidaan vaikuttaa positiivisesti markkinan avoimena pysymiseen ja kilpailun toteutumiseen. 

"Kun SOTE-uudistus on edennyt, olemme tiedostaneet, ettei nykyinen yhteishankintatarjonta sellaisenaan riitä täyttämään asiakkaidemme tarpeita.”

Hyvinvointialueet voivat niin sanotun Hansel-lain mukaisesti olla asiakkaitamme ja monet hyvinvointialueista ovatkin jo alkaneet käyttää palvelujamme. Yhteishankintavalikoimastamme löytyy runsas kattaus niin sanotusti tavanomaisia tuotteita ja palveluja.

Kun SOTE-uudistus on edennyt, olemme tiedostaneet, ettei nykyinen yhteishankintatarjonta sellaisenaan riitä täyttämään asiakkaidemme tarpeita. Siksi panostamme jatkossa entistä enemmän sote-yhteishankintojen tarjontaamme. Käynnistämme tammikuussa 2023 projektin, jossa kartoitamme asiakkaidemme sote-palveluihin liittyviä yhteishankintatarpeita ja teemme niihin toteutussuunnitelman. Tavoitteenamme on, että voimme tarjota uusia sote-palveluiden yhteishankintoja asiakkaillemme jo vuonna 2024.  

Jotta projektimme lähtee hyvin käyntiin, rekrytoimme siihen osaavan projektipäällikön. Pysy kuulolla ja tule joukkoomme kehittämään laadukkaita sote-yhteishankintoja!

* (OECD: Productivity in Public Procurement A Case Study of Finland: Measuring the Efficiency and Effectiveness of Public Procurement, 2019.)

 


Bloggari

Susanna Närvänen kategoriajohtaja

Susanna Närvänen tuntee yhteishankinnat ja hankintatoimen kehittämisen kuin omat taskunsa. Kategoriajohtajamme innostuu niin hankintadatan analysoinnista kuin hankintojen digitalisoinnistakin. Vapaa-ajalla hänet löytää lenkkipolulta karvaisen perheenjäsenen kanssa.