Tunnetko vastuullisuustoimiesi vaikutukset?

Tuomas Hohenthal 16.12.2022

Me Hanselissa haluamme olla paitsi vastuullisuuden, myös sen mittaamisen edelläkävijöitä. Vastuullisuuden mittaaminen ei ole helppoa tai yksiselitteistä, mutta teemme jatkuvasti työtä yhä parempien mittareiden ja mallien kehittämiseksi, jotta voimme tukea asiakkaitamme tiedolle johtamisessa ja perustellussa päätöksenteossa.

Vastuullisuus, kestävä kehitys ja vaikuttavuus liitetään usein käsitteinä toisiinsa. Näistä ehkä vähiten tunnettu on vaikuttavuus, jolla viitataan siihen, miten hyvin toiminta tuottaa haluttua lopputulosta. Vastuullisuuden mittaamisessa keskitymme nimenomaan vaikuttavuuden osoittamiseen.

Löydä suurin potentiaali!

Rakennamme vastuullisuuden mittareita tiedolla johtamisen tueksi, jotta oma liiketoimintamme ja asiakkaidemme toiminta voisivat olla paremmin johdettuja. Meitä analyytikkoja on Hanselissa viisi, ja työmme pitää sisällään datan keräämistä, käsittelyä ja analysointia sekä erilaisten mallien ja työkalujen rakentamista.

Mitattua tietoa tarvitaan, jotta päätöksenteko on perusteltua ja voidaan aidosti puhua tiedolla johtamisesta. Esimerkiksi toiminnan vastuullisuutta pystytään edistämään sitä tehokkaammin, mitä merkityksellisempiin asioihin vaikutetaan. Hyvä mittari toimii myös kommunikointivälineenä, ei pelkästään päätöksenteon tukena.

Yksi työkalu, jonka olemme kehittäneet asiakkaidemme avuksi hankintojen ja niiden vastuullisuuden johtamiseen, on Hankintapulssi. Palvelu mahdollistaa tehtyjen hankintojen ja niistä aiheutuneiden hiilidioksidipäästöjen seurannan, jos asiakas on toimittanut ostolaskuaineistonsa meille analyysiä varten. Valtionhallinnon ostolaskutiedot ovat käytettävissämme analyysiä varten automaattisesti.

Apua päästövähennysten kohdentamiseen

Hiilidioksidipäästöjä voi Hankintapulssissa seurata hankintakategorioittain, toimittajittain tai ajallisesti tarkastellen. Esitetyt hiilidioksidipäästöt perustuvat Suomen Ympäristökeskusten laskemiin, kategoriakohtaisiin päästökertoimiin. Korkeamman päästökertoimen omaavat hankinnat on Hankintapulssissa korostettu tummemmalla värillä, jotta on helpompi hahmottaa, mihin päästövähennykset kannattaa kohdentaa; todennäköisemmin päästöjä kannattaa yrittää vähentää polttoaineiden ostamisesta kuin IT-konsultoinnista.

Korkeamman päästökertoimen omaavat hankinnat on Hankintapulssissa korostettu tummemmalla värillä.

Hankintapulssista löytyy myös tiedot sekä Hanselin myöntämistä että Hilma-palveluun kirjattavista vastuullisuustunnuksista. Hanselin yhteishankinnoille myönnetyt vastuullisuustunnukset ovat ESG-standardien mukaisia ja ne mittaavat hankintojen ympäristö-, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta sekä innovatiivisuutta. Uutena ominaisuutena Hankintapulssiin on tuotu neljän päävastuullisuustunnuksen alatunnukset, joiden avulla asiakkaamme voivat tarkemmalla tasolla seurata ja kehittää hankintatoimensa vaikuttavuutta.

Työsarkamme on erittäin kiinnostava ja tekemistä riittää! Tälläkin hetkellä meillä on meneillään useita kehitysprojekteja, jotka liittyvät eri tavoin vastuullisuuden johtamiseen. Pohdinnassa on muun muassa tekstianalytiikan käyttöä vastuullisuuden mittaamisen apuna, hiilidioksidipäästölaskenta vieminen tarkemmalle tuotetasolle ja monta muuta kehitysideaa, jotka tulevat jatkossa auttamaan asiakkaitamme tiedolla johtamisessa. Jos kiinnostuit erilaisista hankintojen johtamisen työkaluistamme, lue niistä lisää tästä.


Bloggari

Tuomas Hohenthal analyytikko

Analyytikkomme Tuomas pyörittelee sujuvasti julkisten hankintojen dataa ja tarjoilee sen erilaisissa palveluissa ymmärrettävästi ja visuaalisesti myös meille muille. Silloin kun ei analysoi julkisia hankintoja tai niiden vastuullisuutta, Tuomas vaeltaa luonnossa ja narraapa hän välillä kalojakin.