Kategoriajohtaminen

Kategorioita muodostettaessa hankinnat pilkotaan hallittaviin kokonaisuuksiin, joilla on keskenään synergiaa. Yhdistävä tekijä voi olla esimerkiksi sama tai samalla tavoin käyttäytyvä tuottajamarkkina tai käyttökohde. Kategorisoinnin keskeisenä tavoitteena on maksimoida saavutettavat tulokset käytössä olevilla resursseilla. Keskeistä on johtamisen näkökulma:

  • Miten hankintoja ja toimittajia voidaan ohjata niin, että oman organisaation tavoitteet saavutetaan?

Kategoriajohtamisen prosessin tavoitteena on luoda yhdenmukainen johtamistapa ja yhteiset käytännöt kaikkien hankintakategorioiden hallintaan.

Kategoriajohtamisen malliin siirtymisessä voidaan tavoitella esimerkiksi seuraavia hyötyjä:

  • Synergiahyöty ja resurssitehokkuus, kun pienten yksittäisten hankintojen sijaan muodostetaan suurempia hankintakokonaisuuksia
  • Asiantuntemus ja substanssiosaaminen syvenee, jolloin saadaan parempi ymmärrys käyttäjän tarpeista ja markkinoiden tarjonnasta
  • Strategisempi hankintojen johtaminen

Kategoriajohtaminen-palvelun sisältö

Räätälöimme palvelun laajuuden asiakkaan lähtötilanteen ja tarpeen mukaan. Laajimmillaan kokonaisuus kattaa koko prosessin, jossa lähdetään liikkeelle kategorisointimallin valinnasta ja laaditaan lopputuloksena valmis kategoriajohtamisen malli sekä kategoriasuunnitelmat kuhunkin kategoriaan. Kokonaisuus sisältää työpajoja, koulutusta, viestintää ja prosessin kuvauksia. 

Vaihtoehtoisesti voidaan myös tukea asiakasta osakokonaisuuksissa esimerkiksi järjestämällä johdantoluento teemasta, tukemalla kategoriasuunnitelmien teossa, sparrailemalla hankinnan johtamista tai yksittäisiä kategorioita sekä tukemalla prosessikuvausten ja vastuunjakomallien teossa.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä: yksikönpäällikkö Kalle Pinni, kalle.pinni@hansel.fi tai 0294 444 252, kerron mielelläni lisää!