Hansel lyhyesti

Hallitus

Hanselin hallituksen valitsee yhtiökokous. Hallituksessa on viisi jäsentä, ja kokouksiin voi osallistua yksi henkilöstön edustaja. Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön toimivan johdon jäseniä.

Hanselin hallitus

Anna-Maija Karjalainen, puheenjohtaja
ICT-johtaja, ylijohtaja, valtiovarainministeriö

Timo Reina, varapuheenjohtaja
varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto ry

Antti Laakso, hallituksen jäsen
hankintapäällikkö, Aalto-yliopisto

Johanna Luukkonen, hallituksen jäsen
kaupunginjohtaja, Hyvinkään kaupunki

Antti Koivula, hallituksen jäsen
pääjohtaja, Työterveyslaitos

Lisäksi kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeudella mukana henkilöstön edustaja, kategoriapäällikkö Minna Isoherranen.