Hansel lyhyesti

Hallitus

Hanselin hallituksen valitsee yhtiökokous. Hallituksessa on viisi jäsentä, ja kokouksiin voi osallistua yksi henkilöstön edustaja. Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön toimivan johdon jäseniä.

Hanselin hallitus

Timo Laitinen, puheenjohtaja
pääjohtaja, Valtiokonttori

Timo Reina, varapuheenjohtaja
varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto

Anna-Maija Karjalainen, hallituksen jäsen
ICT-johtaja, ylijohtaja, valtiovarainministeriö

Johanna Luukkonen, hallituksen jäsen
kaupunginjohtaja, Laitilan kaupunki

Antti Laakso, hallituksen jäsen
Head of Procurement, Aalto-yliopisto

Lisäksi kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeudella mukana henkilöstön edustaja, kategoriapäällikkö Minna Isoherranen.