Yhteishankinnat ovat aina kilpailutettuja

Julkiset hankinnat kilpailutetaan aina hankintalain edellyttämällä tavalla. Hankintalaki määrittää muun muassa erilaiset kilpailutustavat ja niiden vaiheet.

Julkiset hankinnat kilpailutetaan hankinnan kohteesta riippuen yleensä:

  • avoimella menettelyllä
  • rajoitetulla menettelyllä
  • neuvottelumenettelyllä

Kilpailutuksissamme käytämme yleisimmin avointa menettelyä. Siinä tarjouksen voivat jättää yritykset, jotka täyttävät tarjoajan soveltuvuuteen liittyvät vähimmäisvaatimukset. Niitä voivat olla esimerkiksi taloudelliset tai tekniset edellytykset.

Puitejärjestelyn kilpailuttaminen

Kilpailutusprosessimme sisältää useita vaiheita ja kestää kokonaisuudessaan noin vuoden.

Kilpailutuksia suunnitellaan yhdessä asiakkaiden ja toimittajien kanssa, jotta voimme huomioida asiakkaiden tarpeet ja toimialakohtaiset erityispiirteet mahdollisimman kattavasti. Keräämme asiakkaiden ja toimittajien palautetta muun muassa asiakastyöryhmissä ja markkinavuoropuhelussa, johon pyritään osallistamaan laajasti toimialan toimittajia.

Etupainotteisuus takaa syrjimättömyyden ja vertailukelpoisuuden

Haluamme vertailukelpoisia ja yhteismitallisia tarjouksia, siksi julkiset hankinnat ovat aina etupainotteisia. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi hankinnan kohteen määrittelyt ja sopimusehdot laaditaan valmiiksi ennen tarjouspyynnön julkaisua.

Tarjouspyynnön julkaisun jälkeen tarjouksen sisältöön tai sopimusehtoihin ei voida tehdä muutoksia. Näin kaikilla potentiaalisilla tarjoajilla on samanlaiset tiedot hankinnan kohteesta ja he saavat riittävästi tietoa tarjousten tekemistä varten.

Lue lisää erilaisista hankintamenettelyistä valtion hankintakäsikirjasta.

Tutustu toimittajan tietopakettiin

Olemme koonneet kattavan tietopaketin, jonka avulla voit perehtyä julkisten hankintojen erityispiirteisiin ja tarjouksen laatimiseen.

Lataa tietopaketti (pdf)