Hälytysajoneuvojen varustelupalveluja koskeva hankintailmoitus julkaistu

14.06.2022

Olemme julkaisseet HÄLYTYSAJONEUVOJEN VARUSTELUPALVELUT 2022-2027 -puitejärjestelyä koskevan hankintailmoituksen.

Puitejärjestelyyn ennakkoon liittyneet asiakkaat voivat hankkia puitejärjestelyn perusteella erilaisiin vaativiin operatiivisen kenttäkäytön tehtäviinsä hälytysajoneuvojen varustelupalveluja, esim. pakettiautorunkoisten autojen varustelemiseksi esim. erilaisiksi partioautoiksi tai ambulansseiksi. 

Hankintailmoitukseen voi tutustua HILMAssa > Hilma - Ilmoitus (hankintailmoitukset.fi). Tarjouspyyntöön on mahdollista tutustua ja tarjouksen voi tehdä Cloudian tarjouspalvelussa. Tarjouskilpailun tarjousaika päättyy 10.8.2022 klo 12.00.