<
Uutiset

Hankintalaki lausuntokierroksella 

10.02.2020

Hankintalain puitejärjestelyjä koskeva lakimuutos on lausuntokierroksella. Lakimuutos koskee sitä, kuinka tarkasti puitejärjestelyillä tehtävät hankinnat on ilmoitettava ennakkoon.

Tarkoituksena on muuttaa hankintalain 42 §:ää siten, että hankintayksikön on ilmoitettava puitejärjestelyä käyttävien hankintayksiköiden ostojen arvioitu enimmäismäärä. Ehdotuksessa tälle esitetään kahta vaihtoehtoista muotoilua. Koska olemme yhdessä asiakkaidemme kanssa havainneet nykyisen ilmoittamisvelvollisuuden haastavaksi, kannatamme ehdotettua lakimuutosta ja lausunnon vaihtoehtoa 2.

Näemme, että lakimuutoksen avulla voimme varmistaa hankinnan laajuuden ilmoittamisen riittävällä tavalla, säilyttäen kuitenkin puitejärjestelyt tehokkaana ja joustavana hankintamuotona. Kansallisen oikeuskäytännön tulkinnoissa puitejärjestelyä käyttävien hankintayksiköiden hankinnat on tullut tarjouspyynnössä esittää sellaisella tarkkuudella, että tietojen saaminen on osoittautunut vaikeaksi ja asiakkaita työllistäväksi. Kannatamme siis sääntelyn täsmentämistä vastaamaan Unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä.

Lausuntopyyntö on julkaistu ja lausunnot voi antaa Lausuntopalvelussa.

Lausuntojen antamisen määräaika päättyy 28.2.2020.