<
Uutiset

Hankintalakiin kaavaillaan muutoksia, vaikuttamismahdollisuus päättyy 6.8.2019

02.07.2019

Työ- ja elinkeinoministeriö on laatimassa lakiehdotusta hankintalain muuttamiseksi. Luonnoksessa mm. puitejärjestelyjen sääntelyä ollaan kiristämässä niin, että puitejärjestelyllä ei olisi mahdollista tehdä kansallisen kynnysarvon alittavia pienhankintoja noudattamatta puitejärjestelyn toimintamallia. Mikäli puitejärjestelyn toimintamalli on esimerkiksi kevennetty kisa, olisi jatkossa myös kynnysarvon alittavat hankinnat minikisattava.

Hansel on antanut oman lausuntonsa lakiehdotuksesta.  Suhtaudumme kriittisesti ehdotukseen puitejärjestelyjen uudesta sääntelystä, sillä minikisojen edellyttäminen myös pienissä hankinnoissa tulisi lisäämään hallinnollista taakkaa sekä hankintayksiköillä että yrityksillä.

Koemme tärkeäksi, että hankintayksiköt voivat tehdä myös pienet hankinnat kilpailutetuilla hinnoilla ja valmiilla sopimusehdoilla sellaisilta toimittajilta, joiden vakavaraisuutta ja yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttämistä valvotaan. Hankintojen pilkkominen on haaste, johon tulisi puuttua muilla tavoin kuin vaikeuttamalla puitejärjestelyjen käyttöä.

On tärkeää, että TEM saa kattavan käsityksen hankintayksiköiden näkemyksistä, joten kannustamme asiakkaitamme antamaan oma lausuntonsa lakiluonnoksesta 6.8.2019 mennessä.

Lausuntopyyntö ja lakiluonnos