Päivitetty Hankintaluotsi helpottaa kestävyyden ja innovatiivisuuden tavoitteiden edistämistä

22.06.2023

Hankintaluotsista on julkaistu uusi versiopäivitys. Päivityksen tavoitteena on yksinkertaistaa työkalun käyttöä ja tuoda uusia ominaisuuksia käyttäjien saataville. Uutta on toimenpiteiden ehdotustoiminto, joka helpottaa merkittävästi hankinnasta vastaavien työskentelyä.

Hankintaluotsi osaa jatkossa ehdottaa hankinnan nimen perusteella toimenpiteitä, joilla voidaan edistää kestävyyttä ja innovatiivisuutta sekä hankinnan vaikuttavuuden eri teemoja kyseisessä hankinnassa. Toimenpide-ehdotukset hyväksytään tai hylätään kilpailutusprosessin edetessä. Ehdotusten muodostamiseksi järjestelmä hyödyntää tekstianalytiikkaa ja Hanselin laatimaa julkishallinnon yhteistä toimenpidekirjastoa.

Hankintaluotsin päivityksen jälkeen organisaation pääkäyttäjä voi tarvittaessa siirtyä työkalussa suoraan toiseen vaiheeseen, jos ensimmäisen vaiheen strategisten tavoitteiden asettaminen ei ole ajankohtaista. Toisessa vaiheessa pääkäyttäjä perustaa tulevat kilpailutukset järjestelmään ja määrittää niille vastuuhenkilöt.

Nyt tehty versiopäivitys auttaa organisaatioita edistämään julkisten hankintojen kestävyyttä ja innovatiivisuutta entistäkin tehokkaammin. Uusien toimintojen lisäksi järjestelmän käyttöohjeet ja muu ohjeistus on päivitetty yksinkertaisemmiksi. Tavoitteena on, että jatkossa on entistäkin sujuvampaa seurata yksittäisen hankinnan strategisten tavoitteiden toteutumista hankinnan elinkaaren aikana ja raportoida reaaliaikaisesti.

Hankintaluotsi on sähköinen työkalu, jonka avulla organisaation hankintalinjauksia viedään käytäntöön. Se on julkiselle sektorille tarkoitettu, maksuton työkalu. Pääkäyttäjä luo oman organisaationsa ympäristön kirjautumalla sisään Hilman kautta. Hankintaluotsilla on jo yli 350 käyttäjäorganisaatiota ja se on kehitetty KEINO-rahoituksella.