<
Uutiset

Hankintapäätös autojen varustelupalveluista (osa-alue A)

14.06.2018

Olemme tehneet 14.6.2018 hankintapäätöksen autojen varustelupalvelut 2018-2022-puitejärjestelyn osa-alue A:n osalta.

Hankinnan kohteena ovat autojen varustelupalvelut ja varustelupalvelujen yhteydessä autoon asennettavat tuotteet seuraaville erimerkkisille ajoneuvolain (1090/2002) 10 §:n mukaisille autoille:

 • M1-luokan henkilöautoille
 • kokonaismassaltaan enintään 7 tn M2-luokan linja-autoille
 • N1-luokan pakettiautoille 
 • kokonaismassaltaan enintään 7 tn N2-luokan kuorma-autoille.

Autojen varustelupalvelut koostuvat seuraavista palveluista:

 • Suunnittelu
 • tuotteiden hankinta
 • asennus
 • varustellun auton käyttöön liittyvä dokumentaatio ja käyttökoulutus
 • varustelun huolto- ja korjaus
 • varustelun purku
 • varustelusta puretun auton myyminen tai käytöstä poistaminen
 • varustellun auton luovuttaminen 
 • lisädokumentaatio.

Osa-aluetta A käytetään, kun asiakas hankkii varustelua autoon, joka varustetaan hälytysajoneuvoksi. Hälytysajoneuvolla tarkoitetaan tässä puitejärjestelyssä pelastus-, poliisi-, sotilaspoliisi-, sairasautoa ja muuta vastaavaa autoa sekä vankeinkuljetusautoa.

Kilpailutuksen perusteella puitesopimustoimittajiksi valittiin osa-alueelle A:

 • J5L-Production Oy
 • Profile Vehicles Oy
 • Oy Tamlans Ab

Puitejärjestelyn sopimuskausi on neljä vuotta. Tavoitteena on, että sopimuskausi alkaa mahdollisimman pian hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi ja valittujen toimittajien toimitettua Hanselille ne viranomaisasiakirjat ja tiedot jotka on edellytetty toimitettavan ennen kuin puitesopimuskausi voi alkaa.

Lisätiedot:
Mika Saarinen
kategoriapäällikkö
Ajoneuvopalvelut
mika.saarinen@hansel.fi