Hankintapäätös sähköisestä kilpailutusratkaisusta

12.02.2014

Hansel Oy on 11.2.2014 tehnyt hankintapäätöksen sähköisestä kilpailutusratkaisusta. Puitejärjestelyn sopimuskausi on kahdeksan (8) vuotta.

Sopimustoimittajaksi valittiin kilpailutuksen kautta Visma Commerce Ab.

Sähköisen kilpailutusratkaisun tavoitteena on automatisoida ja tehostaa valtion hankintayksiköiden kilpailutusprosesseja. Hankintayksiköt voivat tulevaisuudessa muun muassa tehdä tarjouspyynnöt verkkolomakkeina, joihin tarjoajien on helppoa ja nopeaa vastata sekä jättää tarjous sähköisesti.

Kilpailutusratkaisu otetaan käyttöön tuotteistusvaiheen jälkeen Hanselissa ja muutamalla asiakkaallamme vuoden 2014 aikana. Tuotteistus- ja pilotointivaiheessa kehitämme ratkaisua asiakkaidemme käyttöön. Kaikki asiakkaamme voivat ottaa ratkaisun käyttöön vuoden 2015 alkupuolelta lähtien.

Lisätietoja hankintapäätöksestä antaa kehityspäällikkö Timo Rantanen, puh. 0294 444 250 ja vastaava asiantuntija Tuula Risikko, puh. 0294 444 277. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hansel.fi