<
Uutiset

Hankintojen arvo tulee jatkossa ilmoittaa aiempaa tarkemmin

17.01.2019

Uuden oikeuskäytännön myötä julkisten hankintojen laajuus tulee ilmoittaa nykyistä tarkemmin. Muutos koskee sekä yhteishankintoja että asiakkaiden omia kilpailutuksia. Ratkaisuna tiukentuvaan oikeuskäytäntöön alamme pyytää asiakkailtamme tarkempia arviota siitä, mikä tulee olemaan heidän yhteishankintasopimuksilla hankkimiensa tavaroiden ja palveluiden kokonaisarvo.

Kysymme euromääräistä arviota puitejärjestelykohtaisesti ennen tarjouspyynnön julkaisua ja myöhemmin vielä liittymisen yhteydessä. Arvio hankintojen arvosta voi perustua esimerkiksi aiempien vuosien ostomääriin.

Arvio koskee koko sopimuskautta, ja siihen tulee laskea mukaan myös puitejärjestelyn mahdollinen optiokausi.  

Esimerkki:

Puitejärjestely: Reittilennot 2019-2020 (2021)

Asiakkaan ennakoitu hankintojen arvo on 100 000€ vuodessa

Arvo on sopimuskaudella 200 000€ + mahdollinen optio (tässä yksi vuosi) 100 000 = 300 000€.

Mikäli arvion tekeminen osoittautuu hankalaksi tai kyseessä on teille uusi puitejärjestely, asiakkuuspäällikkömme auttavat arvion tekemisessä. Apuna arvioinnissa kannattaa käyttää myös Valtion hankintadatapalvelua tai Tutkihankintoja.fi-palvelua.
 

Mitä teemme kerätyillä tiedoilla?

Jatkossa kerromme kullakin puitejärjestelyllä hankittavien tavaroiden ja palveluiden kokonaisarvon jo hankintailmoituksessa. Seuraamme myös tämän kokonaisarvon täyttymistä, joten vaikka yhteishankintaan voikin liittyä mukaan vielä hankintailmoituksen julkaisun jälkeen, auttavat ilmoitetut tiedot meitä kokonaiskuvan muodostamisessa.

Mikäli hankintailmoituksessa ilmoittamamme arvo alkaa täyttyä, voidaan hankinta tarvittaessa kilpailuttaa uudelleen.
 

Muutos parantaa suunnitelmallisuutta

Hankintojen arvon tarkempi ilmoittaminen on suureksi avuksi kilpailutuksiin osallistuville tarjoajille. Yksityiskohtaisemmat tiedot tulevista volyymeistä johtavat parempiin tarjouksiin ja laadukkaampaan kaupankäyntiin, koska tarjoajilla on tiedossaan paras mahdollinen arvio tulevien vuosien hankinnoista.

Asiakkaitamme muutos auttaa kannustamalla entistä tarkempaan hankintojen suunnitteluun. Budjetointi helpottuu, ja hankintatarpeiden miettiminen ajoissa auttaa esimerkiksi omien kilpailutusten suunnittelussa.
 

Muutos pähkinänkuoressa:

  • Alamme pyytää asiakkailtamme tarkempia arvioita yhteishankintojen tulevasta käytöstä.
  • Arvio voi perustua esimerkiksi aiempien vuosien ostomääriin.
  • Asiakkuuspäällikkömme auttavat tarvittaessa arvion teossa.
  • Tiukentuvat oikeuskäytännöt koskevat myös omia kilpailutuksiasi. Kyseessä on kuitenkin positiivinen haaste: Parempi suunnittelu johtaa parempiin hankintoihin.
     

Taustaa: Yhteinen, Euroopan laajuinen käytäntö

Muutoksen taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden ja markkinaoikeuden hankintojen laajuutta koskevat ratkaisut sekä Unionin tuomioistuimen tuomio puitejärjestelyjä koskevassa jutussa C-216/17 (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Coopservice). Tapauksessa käsiteltiin siitä, miten puitejärjestelyä käyttävät hankintayksiköt ja näiden tulevat hankinnat tulee ilmoittaa tarjouspyynnössä. Tuomiossa todetaan, että yhteishankintayksiköiden tulee ilmoittaa puitejärjestelyjä käyttävät organisaatiot ja näiden suunnitellut hankintamäärät nykyistä täsmällisemmin.

Samat oikeusohjeet koskevat kaikkia hankintayksiköitä.