<
Uutiset

Hankintojen elinkaaripalvelun hankintailmoitus julkaistu

02.07.2019

Olemme julkaisseet hankintojen elinkaaripalvelun hankintailmoituksen Hilmassa osoitteessa hankintailmoitukset.fi.

Yhdessä KL-Kuntahankintojen ja asiakkaiden kanssa valmisteltu kilpailutus käsittää hankintojen koko elinkaaren hallinnan mahdollistavan työkalun sekä kunta- että valtioasiakkaille. SaaS-palveluna toteutettava palvelu koostuu kolmesta kokonaisuudesta:  

  • Hankinnan suunnittelu ja valmistelu
  • Kilpailutus
  • Sopimus- ja toimittajahallinta.

Kilpailutettava elinkaaripalvelu tulee tulevina vuosina korvaamaan Hanselin ja KL-Kuntahankintojen sähköiset kilpailutusratkaisut, ja se tukee hankinnan eri vaiheita entistä kattavammin. Hankinnalla ei tavoitella vain hankintailmoitusten ja tarjouspyyntöjen julkaisuun suunnattua ratkaisua, vaan mahdollisuutta prosessien ja työtapojen kehittämiseen sekä entistä monipuolisempaan yhteistyöhön hankintayksiköiden, tarjoajien ja sopimustoimittajien välillä.

Kilpailutuksen tarjousaika päättyy 29.08.2019.

Lisätietoa hankintojen elinkaaripalvelusta