<
Uutiset

Hanselilta entistä laajempi kiinteistö- ja rakentamisalan yhteishankinta

11.06.2019

Julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hansel on kilpailuttamassa joustavaa yhteishankintaa Rakentamis- ja LVISA-tarvikkeista valtionhallinnon asiakkaille. Perustettava dynaaminen hankintajärjestelmä tarjoaa valtionhallinnon organisaatioille mahdollisuuden kilpailuttaa mukaan valittujen toimittajien kesken rakentamistuotteita, sähköteknisiä tarvikkeita ja LVI-teknisiä tarvikkeita vuosina 2019–2023. Toimittajan tulee tarjota vähintään yhtä dynaamisessa hankintajärjestelmässä mainittua tuoteryhmää.

Hankinta toteutetaan dynaamisena hankintajärjestelmänä, mikä tarkoittaa sitä, että soveltuvuusehdot täyttävät tavarantoimittajat voivat hakea siihen mukaan sen koko keston ajan. Asiakkaat tekevät DPS:n perustamisvaiheen jälkeen heinäkuusta 2019 alkaen omia sähköisiä kilpailutuksiaan, joihin yhteishankintaan hyväksytyt toimittajat voivat antaa tarjouksensa. Asiakkailla on kilpailuttamisessa tukenaan malliasiakirjat ja muu Hanselin tarjoama tuki.

Osallistumishakemuksia tarjoajat voivat jättää Hanki-palvelussa. Toimittajien tulee täyttää asetetut soveltuvuusvaatimukset, jotta osallistumishakemus dynaamiseen hankintajärjestelmään voidaan hyväksyä. Toimittajien soveltuvuusvaatimukset asettaa Hansel. Hansel valvoo soveltuvuusvaatimuksien täyttymistä koko sopimuskauden ajan.

Hanselin asiakaskunta laajenee syyskuussa 2019, ja kunnille, kaupungeille ja seurakunnille on esiselvityksessä vastaavan dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen myöhemmin.

Lisätietoja yhteishankinnasta voi kysyä osoitteesta kilpailutus@hansel.fi. Merkitse viestin aiheeksi ”Rakentamis- ja LVISA-tarvikkeet DPS”.

Rakentamis- ja LVISA -tarvikkeiden hankintailmoitus Hilmassa

Lue lisää dynaamisesta hankintajärjestelmästä