Julkisten hankintojen sosiaalinen vastuullisuus eteni ison harppauksen

20.03.2018

Valtion hankkimien tietokoneiden tuotannossa edellytetään nyt yksityiskohtaisilla vaatimuksilla muun muassa pakkotyön kieltoa, järjestäytymisvapauden kunnioittamista sekä konfliktimineraalien käytön vähentämistä. Ihmisoikeuksia koskevia vaatimuksia on tulossa käyttöön myös kuntien kalustehankintoihin.

– Vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet, joita edellytämme valtiolle tietokoneita toimittavilta yrityksiltä, on nyt kirjattu uuteen Code of Conductiimme. On hienoa, että saimme yhdessä Finnwatchin kanssa toteutetun projektin myötä nostettua sopimuskauden aikaisen vastuullisuuden tasoa, toteaa Hanselin IT-laitehankinnoista vastaava kategoriapäällikkö Tero Lehtisaari.

Tänään julkaistavan pilottihankkeen tuloksia ja materiaaleja voidaan hyödyntää kaikissa julkisissa hankinnoissa. Finnwatch toivoo muiden julkisten hankkijoiden monistavan parhaita käytäntöjä omiin kilpailutuksiinsa.

– Yhteistyötä hankkijoiden välillä kaivattaisiin niin Suomen sisällä kuin Pohjoismaisella tasolla. Ostovoimaa kasvattamalla voitaisiin puuttua myös vaikeisiin kysymyksiin kuten työntekijöille maksettavaan elämiseen riittävään palkkaan, sanoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala.

Finnwatch, valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy sekä kuntasektorin valtakunnallinen yhteishankintayksikkö KL-Kuntahankinnat Oy ovat valmistelleet ihmisoikeuksia huomioivia hankintapilotteja keväästä 2017 asti. KL-Kuntahankintojen kalustekilpailutus on vielä kesken, ja tarjouspyyntö julkaistaan huhtikuun aikana. Tänään julkaistavat tiedot kilpailutuksen sosiaalisen vastuun näkökohdista perustuvat alustaviin luonnoksiin.

– Projektin perusteella päädyimme asettamaan vastuullisuusvaatimuksia verhoilukankaiden kutomoille ja kalusteiden moottoroitujen osien kokoonpanotehtaille, sillä näissä osa-alueissa tunnistettiin potentiaalista riskimaatuotantoa, kertoo KL-Kuntahankintojen hankinta-asiantuntija Antti Tuukkanen.

Finnwatch, Hansel ja KL-Kuntahankinnat esittelivät hankintapilotin tulokset tänään järjestetyssä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaarissa.

Tilaisuudessa julkaistiin Finnwatchin raportti Sanoista tekoihin – Sosiaalisen vastuun pilottiprojekti Hansel Oy:n ja KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa. Pilottihankkeista kertova raportti on tuotettu Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK:n ja kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepan tuella.