Kilpailutussuunnitelmat julkaistaan nyt Hansel.fi:n sijaan Hilmassa

29.01.2024

AJANKOHTAISTA Kilpailutussuunnitelmien julkaisemiseen tarkoitettu toiminnallisuus julkaistiin Hilmassa vuodenvaihteessa ja kaikki julkisten hankintojen kilpailuttajat voivat nyt kertoa tulevista kilpailutuksistaan yhdessä paikassa. Hilman uusi, koko julkisen sektorin yhteinen kilpailutusten suunnittelun työkalu korvaa Hanselin verkkosivuilla julkaistun valtion kilpailutuskalenterin, joka poistuu käytöstä tammikuun 2024 lopussa. Jos olet jo ehtinyt julkaista tulevia kilpailutuksia Valtion kilpailutuskalenterissa, ne kannattaa nyt siirtää HIlmaan.

Suunnitelmien julkaiseminen keskitetysti on hyvä tapa lisätä julkisten hankintojen avoimuutta ja parantaa tarjoajayritysten osallistumismahdollisuuksia, kun kilpailutuksia on helpompi ennakoida. Hankintayksiköt saavat Hilman uudesta toiminnallisuudesta apua hankintojensa suunnitteluun. Kilpailutussuunnitelmaan kirjataan tulevien kilpailutusten perustiedot sekä arvioidut toteutusaikataulut ja euromääräiset arvot. Suunnitelmatiedot eivät ole sitovia ja hankinnoista tehdään normaaliin tapaan ennakko- ja hankintailmoitukset Hilmaan, kun ne tulevat ajankohtaisiksi.

Hankintojen läpinäkyvämpi suunnittelu myös edistää yhteistyötä ja oppimista hankintayksiköiden välillä. Se mahdollistaa tiedon ja kokemusten jakamisen, hyvien käytäntöjen levittämisen sekä yhteishankintojen tekemisen. Suunnitelmallisuuden lisäämisellä voidaan myös vähentää päällekkäisiä hankintoja.

Tutustu tarkemmin ohjeeseen kilpailutussuunnitelmatoiminnallisuudesta Hilmassa