Kokous- ja tapahtumapalvelujen hankintailmoitus julkaistu

13.10.2023

Olemme julkaisseet Kokous- ja tapahtumapalvelut 2024–2026 (2028) -puitejärjestelyä koskevan hankintailmoituksen Hilmassa.

Tarjouspyyntöön on mahdollista tutustua ja tarjouksen voi tehdä Cloudian Tarjouspalvelussa.

Määräaika tarjousten jättämiselle on 22.11.2023 klo 12.00 ja lisätietokysymyksiä voi esittää tarjouspalvelussa 30.10.2023 klo 12.00 saakka.