<
Uutiset

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu vahvistaa puitejärjestelyiden uuden liittymiskäytännön tärkeyttä

28.06.2019

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 26.6.2019 ratkaisun Hanselin polttonesteiden säiliötoimitusten puitejärjestelyn kilpailutuksesta.

Päätöksessä linjattiin, kuinka tarkasti puitejärjestelyä käyttävät asiakkaat tulee ilmoittaa tarjouspyynnössä. KHO katsoi, että Hanselin olisi tarjouspyynnössä pitänyt ilmoittaa tarkat tiedot puitejärjestelyn tulevista käyttäjistä, eikä listaus puitejärjestelyn potentiaalisista asiakkaista ollut riittävä. Lisäksi KHO:n mukaan polttonesteiden tarjouspyynnössä olisi pitänyt ilmoittaa tarkemmat tiedot jakelupisteistä kuljetuskustannusten arvioimiseksi.

Polttonesteiden toimitukset jatkuvat normaalisti

KHO:n päätöksellä ei ole välitöntä vaikutusta polttonesteiden puitejärjestelyyn ja sen toimituksiin. Puitesopimus Lämpöpuisto Oy:n kanssa päättyy 7.3.2020, ja toimitukset asiakkaillemme jatkuvat normaalisti sopimuksen loppuun saakka. Tiedotamme erikseen, kun uuden kilpailutuksen valmistelu alkaa.  

Uusi liittymiskäytäntö on ratkaisumme tiukentuvaan oikeuskäytäntöön

Uusi liittymiskäytäntömme, jossa asiakkaidemme tulee liittyä puitejärjestelyihin ennen niiden kilpailutusta, vastaa uuteen, entistä tarkempia tarjouspyyntöjä edellyttävään oikeuskäytäntöön. Liittymisen yhteydessä pyydämme asiakkaitamme arvioimaan puitejärjestelyn aikaisia hankintavolyymejaan, jotta tarjoajille saadaan paras mahdollinen arvio puitejärjestelyn kokonaisarvosta.

Ratkaisun myötä tulemme myös entisestään tarkentamaan tarjouspyyntöjen tietoja sekä puitejärjestelyn käyttäjistä että tavaroiden ja palveluiden toimituspaikoista. Teemme tämän yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, jotta esimerkiksi luottamukselliset tiedot eivät vaarannu.

Tutustu KHO:n ratkaisuun