<
Uutiset

Miksi käyttää Hanselin pienhankintapalvelua? Kategoriapäällikkö vastaa!

12.03.2020

jani.png

Yhteishankintojen lisäksi tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuutta tehdä myös arvoltaan pienemmät hankinnat taloudellisesti ja laadukkaasti. Tämä onnistuu pienhankintapalvelulla, jollaisia on saatavilla jo kolmella eri alalla: IT-konsultoinnissa, tietokoneissa ja toimistokalusteissa. IT-konsultoinnin pienhankintapalvelun perustanut Jani Mäkinen kertoo enemmän siitä, mitä etuja pienhankintapalvelun käyttäminen tuo asiakkaillemme.

Mikä on pienhankinta?

”Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja. Esimerkiksi IT-konsultoinnin hankinnoissa kynnysarvo on 60 000 euroa.”

Miksi myös pienhankinnat pitäisi kilpailuttaa?

”Lyhyesti sanottuna: samasta syystä kuin kaikki hankinnat kilpailutetaan. Pienhankintoja ei ole kilpailutettava hankintalain vaatimusten mukaan, mutta on kuitenkin järkevää pyytää muutamilta toimittajilta vapaamuotoisesti tarjouksia. Näin saat paremman sopimuksen, kuin valitsemalla tietyn toimittajan suoraan."

Kerro esimerkkejä hankinnoista, joita voi kilpailuttaa IT-konsultoinnin pienhankintapalvelussa.

”Mahdollisuudet ovat laajat, mutta tähän mennessä pienhankintapalvelun kautta on hankittu esimerkiksi erilaisia selvityksiä ja verkkopalveluihin liittyvää kehitystyötä. Näkisin, että esimerkiksi IT:n käytettävyystestaukseen ja tietoturvaan liittyviä toimeksiantoja hankintaan jatkossakin paljon.”

Miksi Hanselilla on pienhankinnoille oma palvelu?

”Pienhankintapalvelulla haluamme lisätä hankintojen läpinäkyvyyttä ja helpottaa kilpailuttamista. Kilpailuttaminen ei saa tehdä arvoltaan pienten hankintojen tekemisestä hankalaa, joten olemme halunneet mahdollistaa kilpailuttamiselle kevyen prosessin, sekä asiakkaan että toimittajan kannalta.”  

Mitä konkreettisia hyötyjä asiakkaalle on Hanselin pienhankintapalvelun käyttämisestä?

”Pienhankintapalvelua käyttämällä varmistat hyvän näkyvyyden tarjouspyynnöllesi ja mahdollistat usean tarjouksen saamisen. Voit itse valita, kuinka monelle toimittajalle lähetät tarjouspyynnön. Tarjouspyynnön tekeminen on helppoa valmiiden mallipohjien avulla. Pienhankintapalvelu tarjoaa myös mallin sopimusehtojen muotoilua varten. Ongelmatilanteissa Hansel on tarvittaessa asiakkaan tukena sopimuskaudella.

Tarjousten vertailu ja voittajan valinta on pienhankintapalvelussa joustavampaa kuin hankintalain piirissä olevassa kilpailutuksessa.”

Ketkä toimittajat ovat mukana pienhankintapalvelussa? Pääsevätkö kaikki halukkaat palveluntarjoajat mukaan?

”Kunkin pienhankintapalvelun toimittajat voit tarkistaa verkkopalvelustamme. Esimerkiksi IT-konsultoinnin pienhankintapalvelussa on tällä hetkellä noin sata toimijaa, kattava valikoima isoja ja pieniä toimijoita. Tarkastamme toimittajien taustat, kuten taloudellisen tilanteen, mutta toimittajien määrää ei ole rajattu. Uusia toimittajia hyväksytään mukaan jatkuvasti.” 

Mitä pienhankintojen maailmassa on luvassa seuraavaksi?

”Toistaiseksi pienhankintojen tarjouskilpailut tehdään Word-dokumenteilla, mutta vielä tämän vuoden aikana pienhankinnoille tehdään oma hankintakanava verkkosivuillemme. Pienhankinnat voi tämän jälkeen tehdä omassa sähköisessä palvelussaan, joka tulee tarjoamaan monia hankintaa helpottavia ominaisuuksia. Tällä hetkellä meillä on kolme pienhankintapalvelua, mutta uusia on tulossa pian.”

Tutustu Hanselin pienhankintapalveluihin:

iOS/MacOS -tietokoneiden pienhankinnat

IT-konsultoinnin pienhankinnat

Toimistokalusteiden pienhankinnat