Tietokoneiden ja Erikoiskäyttötietokoneiden keskeytykset valmistelussa

30.05.2023

Tietokoneet 2021–2025 -DPS:n sekä Erikoiskäyttötietokoneet 2021–2025 -DPS:n käyttö on ollut ennakoimaamme suurempaa, minkä vuoksi valmistelemme DPS:ien keskeyttämistä, jotta niiden arvioidut kokonaisarvot eivät ylity.

Tavoitteenamme on keskeyttää Tietokoneet 2021–2025 -DPS ja Erikoiskäyttötietokoneet 2021–2025 -DPS, kun niiden piirissä valmistelussa ja käynnissä olevat sisäiset kilpailutukset on saatettu loppuun. Ilmoitamme keskeyttämisten tarkemmasta ajankohdasta asiakkaillemme ja sopimustoimittajillemme, kun keskeyttämisen aikataulu on tarkentunut.

Keskeyttämiset päättävät kaikki Hanselin ja sopimustoimittajien välille tehdyt sopimukset DPS:iin osallistumisesta, jos niissä ei ole voimassa olevia hankintasopimuksia. Keskeyttämisillä ei siis tule olemaan vaikutuksia jo tehtyihin hankintasopimuksiin, ja ne jatkuvat edelleen hankintasopimuksessa sovitun mukaisesti. Keskeyttämisten jälkeen ei voida enää aloittaa uusia minikilpailutuksia.

Pyydämme uusia tietokoneiden hankintoja valmistelevia asiakkaitamme olemaan yhteydessä kategoriapäällikköön tarkemman aikataulun ja jatkotoimien läpikäymiseksi.

Uusi Tietokoneet 2023–2027 -DPS sekä uusi Erikoiskäyttötietokoneet 2023-2027 -DPS suunnitteilla

Suunnittelemme uusia yhteishankintoja Tietokoneet 2023–2027 -DPS sekä Erikoiskäyttötietokoneet 2023-2027 -DPS. Uudet tietokoneiden DPS:t tulevat olemaan suurimmalta osin vastaavat, kuin nyt keskeytettävät DPS:t. Päätämme DPS:ien sisällön lopullisesti saamamme asiakas- ja toimittajapalautteen sekä markkinavuoropuhelujen perusteella. Tulevien DPS:ien lopullinen sisältö, muoto ja aikataulu määritellään hankintailmoituksissa ja osallistumispyynnöissä.

Pyydämme asiakkailtamme ja potentiaalisista toimittajilta kommentteja tulevien DPS:ien sisältöön. Ilmoita keskusteluhalukkuudestasi: 

Tietokoneet 2023–2027 -DPS

Erikoiskäyttötietokoneet 2023-2027 -DPS

Lisätietoja
Tero Lehtisaari
kategoriapäällikkö
tero.lehtisaari@hansel.fi