<
Uutiset

Valtion hankintadatapalvelu – uusi työväline virastojen hankintavastaaville

08.11.2016

Olemme avanneet valtionhallinnon hankintojen parissa työskenteleville sähköisen palvelun, joka helpottaa virastojen hankintojen analysointia ja suunnittelua, sekä mahdollistaa eri virastojen hankintadatan vertailun.

Hankintadatapalvelu on osa valtion hankintojen digitalisointiohjelmaa, jonka tavoitteena on parantaa palveluiden asiakaslähtöisyyttä sekä julkisen sektorin toimintaa ja tuottavuutta. Palveluiden kokonaisvaltainen kehittäminen vaatii tuekseen entistä parempia mahdollisuuksia käyttää hyväksi kaikkea olemassa olevaa tietoa.

Palvelu on suunnattu valtion budjettitalouden piiriin kuuluvien organisaatioiden (ministeriöt sekä muut valtion eri hallinnonaloilla toimivat virastot ja laitokset) hankinta-asiantuntijoille ja johdolle. Hankintadatapalvelun ansiosta tietoja hankintojen kustannuksista, toimittajista ja puitesopimusten käytöstä voi tarkastella ajantasaisesti yhdestä ohjelmasta. Tietoa kerätään useasta eri lähteestä: virastojen ostolaskuilta, Valtiokonttorin Netra-raportointipalvelusta ja Hanselin yhteishankintaraportoinnista.

Valtion hankintadatapalvelua ylläpitää Hansel, joka myöntää palvelun käyttöön tarvittavat oikeudet. Käyttöoikeudet on annettu niille budjettitalouden piirissä työskenteleville henkilöille, jotka työnkuvansa puolesta hyötyvät valtion hankintatiedoista.

Palveluun pääsee kirjautumisen jälkeen oikean ylälaidan pudotusvalikosta, oman nimesi kohdalta.

Lisätietoja valtion hankintadatapalvelusta: 

analyysipalvelut@hansel.fi

tai

Kirsi Koivusaari
Talousjohtaja
Puh. 0294 444 201
etunimi.sukunimi@hansel.fi