Ylimmälle johdolle tarjolla tietoa hankinnoista 

07.06.2023

Hansel ja Hankinta-Suomi-ohjelma ovat toteuttaneet uuden johdon hankintanäkymän avuksi hankintojen johtamiseen. Kokonaisnäkymä organisaation hankintoihin ja niihin liittyviin tunnuslukuihin on ylimmälle johdolle tärkeä työkalu, joka auttaa tavoitteisiin pääsemisessä.

Johdon hankintanäkymä tuo esille hankintojen euromääräisen merkityksen ja auttaa arvioimaan hankintojen vaikutuksia sekä sitä, miten hankinnat tukevat strategisten tavoitteiden saavuttamista. Hankintanäkymä tukee johtoa säännöllisessä seurannassa, poikkeamiin reagoimisessa ja strategisten päätösten tekemisessä.  

Johdon hankintanäkymä on Hansel.fi-verkkopalvelussa valtionhallinnon kirjanpitoyksiköiden sekä Hanselille ostolaskuaineistonsa toimittaneiden julkishallinnon organisaatioiden hyödynnettävissä.

Pilottiorganisaatiot tyytyväisiä hankintanäkymään

Uuden työkalun pilotointiin osallistuivat sisäministeriö, Geologian tutkimuskeskus, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Business Finland, Riihimäen ja Joensuun kaupungit sekä Kanta-Hämeen hyvinvointialue. Pilotoinnin perusteella ylin johto tarvitsee tietoa hankinnoista voidakseen määrittää tavoitteita, tunnistaakseen tarvittavia resursseja, antaakseen ohjausta, seuratakseen edistymistä sekä käynnistääkseen tarvittavia kehittämistoimenpiteitä. 

”Organisaation sisäinen keskustelu johdolle raportoitavista tiedoista on onnistumisen kannalta olennaista. Tunnuslukujen merkitys ja painoarvot vaihtelevat organisaatioittain ja on tärkeää sisäisesti keskustella, miten lukuja tulkitaan ja hyödynnetään käytännössä”, arvioi pilotointiin osallistunut tulosaluejohtaja Jouni Peltomaa HSY:stä. 

”Hankintatietoa voi hyödyntää strategisesti, esimerkiksi organisaatioiden välisessä vertailussa, benchmarkkauksessa, hankintojen kytkemisessä organisaation strategiaan ja arvoihin sekä oman hankintaprosessin toimivuuden analysoinnissa”, toteaa puolestaan talousjohtaja Kari Ora Riihimäen kaupungilta. 

Johdon hankintanäkymän pilotointi on osa Hankinta-Suomi-ohjelman ja kansallisen julkisten hankintojen strategian toteutusta. Tavoitteena on edistää hankintojen johtamista strategisena toimintona sekä hyödyntää hankintojen potentiaalia tavoitteiden saavuttamisessa. 

Lisätietoja: 

Johdon hankintanäkymän pilotoinnin loppuraportti

Hansel:
Palvelupäälikkö Tuula Risikko, tuula.risikko@hansel.fi
Analyytikko Tuomas Hohenthal, tuomas.hohenthal@hansel.fi

Hankinta-Suomi-ohjelman Strateginen johtaminen -teemaryhmän vetäjät: 
Ohjelmapäällikkö Maria Röykkä, valtiovarainministeriö, maria.roykka@gov.fi  
Hankintajohtaja Tuure Marku, Tuomi Logistiikka Oy, tuure.marku@tuomilogistiikka.fi 

Lisätietoa Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmasta