Näkökulmia hankintoihin blogissa

Vaikuttavuusperusteiset hankinnat ovat mahdollisuus työllisyysalueille

Ensi vuoden 2025 alusta tapahtuu muutos, jossa työllistymistä edistävät palvelut siirtyvät Suomessa 45 työllisyysalueen järjestettäväksi. Palvelujen järjestämisen siirtyminen työllisyysalueille ja kunnille avaa luontevan hetken toimintamallien uudelleen arviointiin.

Maria Röykkä

Maria Röykkä

Ostin käytetyn tietokoneen

Kokemuksista syntyi jokunen ajatus. Voisiko käytetty tietokone toimia myös omassa päivätyössäni nykyisessä, pitkälti pilvessä olevassa ympäristössä? Kuinka paljon vanhan tietokoneen käyttö hidastaisi tietoteknistä arkeani ja työntekoani?

Tero Lehtisaari

Tero Lehtisaari

Havaintoja kilpailutusten vaikuttavuudesta

Vaikuttavuusanalyysi on tehty jo pitkälti yli 200 toteuttamassamme kilpailutuksessa yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. On aika tehdä välähdyksenomainen katsaus tähänastisiin tuloksiin – kaikista viidestä, mitattavasta näkökulmasta.

Ilkka Sihvola

Ilkka Sihvola

Hankintayksikön terveiset julkisten hankintojen kehittämiseen 

Nykyistä tehokkaampia julkisia hankintoja edistetään parhaiten ratkaisemalla hankintojen keskeiset haasteet. Niin kauan kuin lainsäädännön velvoitteet tekevät julkisista hankinnoista mutkikkaita ja hankintamenettelyistä raskaita, emme usko kilpailun lisääntyvän.

Hanselin lakimiehet

Hanselin lakimiehet

Miten mitata julkisten hankintojen vaikuttavuutta?

Teemme asiakkaillemme satoja kilpailutuksia vuosittain ja niissä mitataan kyseisen hankinnan vaikuttavuutta kehittämällämme mallilla, viiden eri tekijän suhteen. Tällä tavalla vaikuttavuustavoitteiden saavuttaminen voidaan todentaa.

Ilkka Sihvola

Ilkka Sihvola

Tunnetko vastuullisuustoimiesi vaikutukset?

Me Hanselissa haluamme olla paitsi vastuullisuuden, myös sen mittaamisen edelläkävijöitä. Vastuullisuuden mittaamisessa keskitymme vaikuttavuuden osoittamiseen. Hyvä mittari toimii myös kommunikointivälineenä, ei pelkästään päätöksenteon tukena.

Tuomas Hohenthal

Tuomas Hohenthal

Vahvistamme tukeamme hyvinvointialueiden hankintoihin

Vuosittaisten 20 miljardin euron SOTE-hankinnoilla on iso vaikuttavuus niin alueiden asukkaiden, yritysten kuin yhteiskunnallisten tavoitteidenkin näkökulmasta. Koska hankintatarpeita on paljon ja tekijöitä vähän, hankintatarpeita voi olla hyvä yhdistää ja keskittää ajan ja rahan säästämiseksi.

Susanna Närvänen

Susanna Närvänen

Työkaluista apua hankintatoimen kehittämiseen

Joskus voi olla hankala tunnistaa sitä asiaa, mikä eniten kaipaa kehittämistä tai mistä kannattaisi aloittaa. Hansel on toteuttanut hankintatoiminnan kehittämistä tukevia työkaluja yhteistyössä erilaisten verkostojen kanssa. Näiden avulla pääset helposti alkuun kehittämistyössä ja tunnistat oman organisaatiosi vahvuuksia ja kehityskohteita.

SV

Sanna Viljamaa

Vastuullisuus on viherpesua

IT-laitteiden kategoriapäällikkömme Tero Lehtisaari pohtii blogissaan onko vastuullisuus toisinaan vain viherpesua. Lue miten hankintojen johtamisen keinoja voidaan hyödyntää myös vastuullisuustyössä.

Tero Lehtisaari

Tero Lehtisaari