Näkökulmia hankintoihin blogissa

Havaintoja kilpailutusten vaikuttavuudesta

Vaikuttavuusanalyysi on tehty jo pitkälti yli 200 toteuttamassamme kilpailutuksessa yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. On aika tehdä välähdyksenomainen katsaus tähänastisiin tuloksiin – kaikista viidestä, mitattavasta näkökulmasta.

Ilkka Sihvola

Ilkka Sihvola

Hankintayksikön terveiset julkisten hankintojen kehittämiseen 

Nykyistä tehokkaampia julkisia hankintoja edistetään parhaiten ratkaisemalla hankintojen keskeiset haasteet. Niin kauan kuin lainsäädännön velvoitteet tekevät julkisista hankinnoista mutkikkaita ja hankintamenettelyistä raskaita, emme usko kilpailun lisääntyvän.

Hanselin lakimiehet

Hanselin lakimiehet

Miten mitata julkisten hankintojen vaikuttavuutta?

Teemme asiakkaillemme satoja kilpailutuksia vuosittain ja niissä mitataan kyseisen hankinnan vaikuttavuutta kehittämällämme mallilla, viiden eri tekijän suhteen. Tällä tavalla vaikuttavuustavoitteiden saavuttaminen voidaan todentaa.

Ilkka Sihvola

Ilkka Sihvola

Tunnetko vastuullisuustoimiesi vaikutukset?

Me Hanselissa haluamme olla paitsi vastuullisuuden, myös sen mittaamisen edelläkävijöitä. Vastuullisuuden mittaamisessa keskitymme vaikuttavuuden osoittamiseen. Hyvä mittari toimii myös kommunikointivälineenä, ei pelkästään päätöksenteon tukena.

Tuomas Hohenthal

Tuomas Hohenthal

Vahvistamme tukeamme hyvinvointialueiden hankintoihin

Vuosittaisten 20 miljardin euron SOTE-hankinnoilla on iso vaikuttavuus niin alueiden asukkaiden, yritysten kuin yhteiskunnallisten tavoitteidenkin näkökulmasta. Koska hankintatarpeita on paljon ja tekijöitä vähän, hankintatarpeita voi olla hyvä yhdistää ja keskittää ajan ja rahan säästämiseksi.

Susanna Närvänen

Susanna Närvänen

Työkaluista apua hankintatoimen kehittämiseen

Joskus voi olla hankala tunnistaa sitä asiaa, mikä eniten kaipaa kehittämistä tai mistä kannattaisi aloittaa. Hansel on toteuttanut hankintatoiminnan kehittämistä tukevia työkaluja yhteistyössä erilaisten verkostojen kanssa. Näiden avulla pääset helposti alkuun kehittämistyössä ja tunnistat oman organisaatiosi vahvuuksia ja kehityskohteita.

Sanna Viljamaa
SV

Sanna Viljamaa

Vastuullisuus on viherpesua

IT-laitteiden kategoriapäällikkömme Tero Lehtisaari pohtii blogissaan onko vastuullisuus toisinaan vain viherpesua. Lue miten hankintojen johtamisen keinoja voidaan hyödyntää myös vastuullisuustyössä.

Tero Lehtisaari

Tero Lehtisaari

Niin pitkälle kuin pippuri kasvaa

Milja Virtanen pohtii erilaisten merkkien merkitystä vastuullisten elintarvikkeiden kilpailuttamisessa ja vinkkaa: "Valitse kilpailutettavaan tuotekoriin vastuullisesti tuotettuja elintarvikkeita, kuten kahvia, teetä, kaakaota ja banaaneja!" "Vaadi tarjoajaa todentamaan vastuullisuus esimerkiksi sertifioinnilla!" "Aseta tavoitteeksi vastuullisesti tuotettujen tuotteiden käyttö ruokalistoilla sopimuskaudella!"

Milja Virtanen

Milja Virtanen

Julkiset hankinnat maailmanpolitiikan näyttämöllä

Uusia julkisiin hankintoihin liittyviä velvoitteita säädetään nyt tiiviiseen tahtiin. Tällä hetkellä ajankohtaisimmat uudet säännökset liittyvät pakotteisiin ja vastavuoroisuusasetukseen. Venäjän vastaiset, erityisesti julkisiin hankintoihin liittyvät, uudet pakotteet tulivat voimaan huhtikuussa ja julkisten hankintojen vastavuoroisuusasetus tulee voimaan elokuun lopussa

Eija Kontuniemi

Eija Kontuniemi